Citát

Citát č.12365 od Friedrich Nietzsche

Lépe než muž rozumí dětem žena, ale muž je více dítětem nežli žena.Ponížení muže je posledním cílem ženské ctižádosti.
Lépe než muž rozumí dětem žena, ale muž je více dítětem nežli žena.
Muži nejsou nikdy dost staří, aby přestali dělat hlouposti.
Muž je lyrický, žena epická, manželství dramatické.
Muž má vždycky dva důvody, proč dělá cokoliv: dobrý důvod a skutečný důvod.
Muž bez vousů není mužem.
Po dvou věcech touží pravý muž - po nebezpečí a hře. Proto hledá ženu - nejnebezpečnější to hračku.
Nevěřím žádnému muži, který nepolíbil jiného muže.
Muži si nás neberou, my mužům pomáháme, aby si nás vzali.
Na tělesné úrovni nejste nikdy úplní. Jste buď muž, nebo žena, což znamená, že jste jen polovinou celku.
Bůh stvořil ženu a muže, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý lepší hlupák může udělat totéž.
Muž, který nedovolí své ženě, aby si mohla ještě něco přát, je ztracen.
Muž, který nemá přes čtyřicet, není k ničemu.
Muž je velice zaměstnaný, i když jen tak stojí u okna a kouká ven.
Neříká se neprávem, že žena je mužovou polovicí, neboť ženatý muž je už jen polovinou muže.
Muž se má vyznati ve hrách. Pravý muž nezná přec větší slávy než z vítězství vlastních paží a nohou.
Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více.
Muž se nudí, jakmile nemá žádnou překážku, kterou by zdolával. Žena se nudí, jakmile nemiluje nebo není milována.
Jsou dvě věci, které muž nikdy nepochopí: tajemství stvoření a dámský klobouk.
Milovaná dívka neví nic, pokud neví, že muži cení nedosaženou věc víc, než má ceny.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život