Karl Marx
Karl Marx
* 05. května 1818
† 15. března 1883

Karl Heinrich Marx, dříve uváděn také jako Karel Marx byl německý filosof, politický publicista, kritik klasické ekonomie a teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu.
( Wikiquote )

  • Citát č.12235 od Karl Marx

  • Místo toho, abychom žili pro práci, pracujeme, abychom se uživili!