Arthur Schopenhauer
Arthur Schopenhauer
* 22. února 1788
† 21. září 1860

Arthur Schopenhauer byl významný německý filosof 19. století. Byl hlasatelem pesimistické filosofie a ač zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, mj. Friedricha Nietzscheho.
( Wikiquote )

 • Citát č.12176 od Arthur Schopenhauer

 • Neexistuje natolik absurdní myšlenka, aby si ji lidé nepřivlastnili, podaří-li se je přesvědčit, že jde o všeobecně uznávanou pravdu.

 • Podobné citáty
  • František Kotleta
   Smála se na mě jako školačka, které pedofil slíbil dvacet žvýkaček.
   František Kotleta Hustej nářez
  • Dematerialisace: odhmotnění. O dematerialisaci se mluví také tehdy, kdy nedostačující síly média při materialisaci zjevů (duchů) jsou dočasně nahrazeny ztrátou váhy, nebo dokonce částí těla (nohou) média.
   Oldřich Eliáš Úvod do magie
   Oldřich Eliáš
  • Pat Rodegast
   Nebe je slovem, které bylo vymyšleno proto, aby představovalo nepředstavitelné.
   Pat Rodegast Emanuelova kniha
  • Ku každému divotvornému lékaři se lidé hrnou.
   František Vymazal
  • A. F. Brady
   Nikdy se neví, koho duševní choroby dostanou a komu se vyhnou.
   A. F. Brady Slepí
  • Nikdo nikdy nemůže přesně sdělit své touhy, myšlenky a bolesti, neboť lidské slovo je jako puklý kotel, na kterém bubnujeme melodie dobré tak pro medvědy k tanci, a přitom bychom chtěli obměkčit hvězdy.
   Gustave Flaubert Paní Bovaryová
   Gustave Flaubert
  • Marilyn Manson
   Jako dítě člověk považuje vše, co se děje v jeho rodině, za normální. Jakmile ale udeří puberta, zhoupne se kyvadlo na druhou stranu a příjímání se promění v zášť.
   Marilyn Manson Dlouhá trnitá cesta z pekla
  • Jednou z nejběžnějších poruch paměti u starších lidí je devastující, stále se zhoršující forma senilní demence neboli Alzheimerova choroba.
   Daniel G. Amen Změňte mozek, změňte život
   Daniel G. Amen
  • Oldřich Eliáš
   Odstraňování různých předmětů ze zavřených schránek, neb místností může býti vysvětleno jen jejich dematerialisací. Stejně prostup nějakého předmětu deskou stolu bez jeho fysického poškození.
   Oldřich Eliáš Úvod do magie
  • Lásku ve vesmíru nevyčerpáte ani pokud ji budete absorbovat od tohoto okamžiku na věky věků.
   Pat Rodegast Emanuelova kniha
   Pat Rodegast
  • František Vymazal
   Jazyka dar dal Bůh – ženám.
  • Nenávist a vztek jsou nakažlivé.
   Marilyn Manson Dlouhá trnitá cesta z pekla
   Marilyn Manson
  • A. F. Brady
   Kocovina se dá za migrénu vydávat klidně celý den.
   A. F. Brady Slepí
  • Temnota je skryta v centru světla.
   Jakob Böhme
  • Jakob Böhme
   Protože všechny věci pocházejí od Boha, musí také zlo pocházet od Boha.
  • Žádný člověk není ostrov sám pro sebe; každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny; jestliže moře spláchne hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj : smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě.
   John Donne
  • František Kotleta
   Co je lepší lék na osamělost než láska? A když není láska, tak alespoň jeden z jejích projevů, sex?
   František Kotleta Hustej nářez
  • Zvykněte si oslavovat život; uvědomte si, že na vašich zážitcích záleží.
   Daniel G. Amen Změňte mozek, změňte život
   Daniel G. Amen
  • Gustave Flaubert
   Divadlo slouží k potírání předsudků a pod rouškou zábavy učí ctnosti.
   Gustave Flaubert Paní Bovaryová
  • Konkrétně v ekonomii nepanuje shoda ani nad nejzákladnějšími modely, stejně tak metodologie není zdaleka jednotná.
   Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla
   Tomáš Sedláček