Karl Marx
Karl Marx
* 05. května 1818
† 15. března 1883

Karl Heinrich Marx, dříve uváděn také jako Karel Marx byl německý filosof, politický publicista, kritik klasické ekonomie a teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu.
( Wikiquote )

 • Citát č.12157 od Karl Marx

 • Jací jsou lidé, taková je i diskuse.

 • Podobné citáty
  • Margaret Thatcherová
   Miluji diskusi. Neočekávám od nikoho, že bude jen sedět a souhlasit se mnou.
  • Diskusí a analýzou ztrácí dnes každý názor svou prestiž.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
   Gustave Le Bon
  • Jean-Jacques Rousseau
   Bez upřímnosti je jakákoli diskuse pouhý žvást.
  • Jací jsou lidé, taková je i diskuse.
   Karl Marx
  • Pavel Kosorin
   Lhářům vyhovuje spíše hlasování než diskuse.
  • Muž nemá s ženami diskutovat. Vyjde z toho vždy jako poražený. Logika v jejich rukou je vosk.
   Erich Maria Remarque
  • Jan Procházka
   Diskuse, a nejenom v manželství, je automaticky neúčinná, je-li vedena monology.
  • Několikrát jsem si vyměňoval názory s jistým idiotem a zdá se mi, že jsem zhloupl.
   George Bernard Shaw
  • Epikuros ze Samu
   Při vědecké diskusi více získá ten, kdo je poražen, protože se více poučí.
  • Debata vždycky nabude na dynamice, když alespoň jeden zúčastněný o věci vůbec nic neví.
   George Bernard Shaw
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.
  • V diskusi není umění bránit vlastní názor, ale mít ho.
   André Maurois