Karl Marx
Karl Marx
* 05. května 1818
† 15. března 1883

Karl Heinrich Marx, dříve uváděn také jako Karel Marx byl německý filosof, politický publicista, kritik klasické ekonomie a teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu.
( Wikiquote )

 • Citát č.12157 od Karl Marx

 • Jací jsou lidé, taková je i diskuse.

 • Podobné citáty
  • Gustave Le Bon
   Diskusí a analýzou ztrácí dnes každý názor svou prestiž.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
  • Bez upřímnosti je jakákoli diskuse pouhý žvást.
   Jean-Jacques Rousseau
  • Karl Marx
   Jací jsou lidé, taková je i diskuse.
  • Lhářům vyhovuje spíše hlasování než diskuse.
   Pavel Kosorin
  • Erich Maria Remarque
   Muž nemá s ženami diskutovat. Vyjde z toho vždy jako poražený. Logika v jejich rukou je vosk.
  • Diskuse, a nejenom v manželství, je automaticky neúčinná, je-li vedena monology.
   Jan Procházka
  • George Bernard Shaw
   Několikrát jsem si vyměňoval názory s jistým idiotem a zdá se mi, že jsem zhloupl.
  • Při vědecké diskusi více získá ten, kdo je poražen, protože se více poučí.
   Epikuros ze Samu
  • George Bernard Shaw
   Debata vždycky nabude na dynamice, když alespoň jeden zúčastněný o věci vůbec nic neví.
  • Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.
   Tomáš Garrigue Masaryk
  • André Maurois
   V diskusi není umění bránit vlastní názor, ale mít ho.