Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
* 15. října 1844
† 25. srpna 1900

Friedrich Wilhelm Nietzsche byl německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel (i když jeho poezie a hudební kompozice byly zastíněny jeho pozdějšími filosofickými spisy).
( Wikiquote )

 • Citát č.12107 od Friedrich Nietzsche

 • Ve zlobě se setká zpupný a slaboch. A nerozumějí si.

 • Podobné citáty
  • Robert Falcon Scott
   Dosáhneme jižního pólu za každou cenu.
  • Nejlepším lékem pro potomky viníků genocidy je neselhávající paměť.
   Serž Sargsjan
  • Joseph Goebbels
   Socialismus je ideologie budoucnosti, sociální vnímání zaplňuje mezeru.
  • Lehká mysl všechno snese.
   Johann Wolfgang Goethe Utrpení mladého Werthera
   Johann Wolfgang Goethe
  • Daniel Goleman
   Čím důležitější je pro vás nějaký vztah, tím více vaše zdraví ovlivňuje.
   Daniel Goleman Emoční inteligence
  • Lenin je největším mužem, Hitler je pouze druhý, rozdíl mezi komunismem a Hitlerovou vírou je velmi malý.
   Joseph Goebbels
  • Ray Bradbury
   Neptej se po zárukách, nevyžaduj bezpečí, takové zvíře nikdy nežilo.
   Ray Bradbury 451 stupňů Fahrenheita
  • Láska je pes sýrovitý nohy duše tvaru konvice.
   Charles Bukowski Laska je pes
   Charles Bukowski
  • Adolf Hitler
   Lidé islámu k nám budou vždycky blíž, než například Francie.
  • Analýza dovoluje vítězům vidět to, k čemu jsou kritici slepí.
   Robert Kiyosaki Bohatý táta, chudý táta
   Robert Kiyosaki
  • Gustave Le Bon
   I mravenec by mohl během doby srovnat se zemí Mont Blanc.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
  • Život neodpouští slabost.
   Adolf Hitler
  • Gustave Le Bon
   Žádný prvek civilizace nemůže přejít od jednoho národa k druhému beze změny.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
  • Ve válce si dokonce ani člověk nemůže myslet, že bude žít věčně.
   C. S. Lewis Rady zkušeného ďábla
   C. S. Lewis
  • Adolf Hitler
   Mohou nás pronásledovat, mohou nás klidně i zabít, kapitulovat nebudeme!
   Adolf Hitler Projev v Berlíně 1932
  • Britští vládcové Indie svým ostudným zanedbáváním všech zavlažovacích prací znovu způsobili, že v oblasti Patny vyvolalo dlouhé období sucha obvyklou epidemii cholery a hladomoru.
   Karel Marx 1853
   Karel Marx
  • N.S. Chruščov
   Ústřední výbor strany se po Stalinově smrti začal přísně a důsledně orientovat na objasňování nepřípustnosti glorifikace jedné osobnosti a její připodobňování jakémusi nadčlověku s nadpřirozenými vlastnostmi boha, neboť něco takového je duchu marxismu - leninismu cizí.
   N.S. Chruščov XX. sjezd KSSS 1956
  • Tím, že se soudruh Stalin stal generálním tajemníkem, soustředil ve svých rukou nesmírnou moc, a já si nejsem jist, dokáže-li vždy dost obezřetně tuto moc uplatňovat.
   V.I. Lenin Spisy, sv. 36 12/1922
   V.I. Lenin
  • Mary Douglasová
   Jediné, co je na čistotě univerzální, je pokušení použít ji jako zbraň.
  • Doporučuje se neustále a důrazně vštěpovat vojsku do paměti, že jsou pouhými vykonavateli občanských pravomocí. Že mimo vojenské ležení nemají žádná jiná práva než ostatní občané, že delikty proti zákonům budou řešeny nikoliv vojenským důstojníkem, ale soudcem, že za porušení zákona nejsou osvobozeni od zatčení a obvinění.
   George Washington dopis Danielu Morganovi 1795
   George Washington