Citát

Citát č.12096 od M. Scott Peck

Dovoleným ulehčením je například to, když při přípravě na zkoušku nastudujeme stručný výtah z knihy, místo toho, abychom ji četli celou. Pokud je ten výtah dobře napsaný a obsahuje potřebná fakta, můžeme získat potřebné vědomosti způsobem, který nám ušetří spoustu času a úsilí. Opisování při zkoušce je ale nedovoleným ulehčením. Může sice ušetřit čas, ale získaná hodnost o svém nositeli podává klamavý a falešný obraz.Nečtěte knihy, které nemůžete pochopit, je to pro vás špatné.
Je lepší znát jednu knihu důvěrně než sto povrchně.
Kniha je bytost křehká, opotřebovává ji čas, bojí se hlodavců, nepřízně počasí i nešikovných rukou.
Kolikrát si člověk myslí, že pod paží nese knihu..., a zatím má v rukách jen hromadu smetí!
Knihy nejsou od toho, aby se jim věřilo, ale aby byly podrobovány zkouškám.
Vezmeme-li do ruky knihu, nesmíme se ptát, co říká, ale co říci chce.
Knihy nezřídka mluví o knihách, neboli jako by rozprávěly mezi sebou.
Knihy často mluví o jiných knihách.
Nedovedu si představit, že by si člověk opravdu užíval knihu a četl ji jen jednou.
Dovoleným ulehčením je například to, když při přípravě na zkoušku nastudujeme stručný výtah z knihy, místo toho, abychom ji četli celou. Pokud je ten výtah dobře napsaný a obsahuje potřebná fakta, můžeme získat potřebné vědomosti způsobem, který nám ušetří spoustu času a úsilí. Opisování při zkoušce je ale nedovoleným ulehčením. Může sice ušetřit čas, ale získaná hodnost o svém nositeli podává klamavý a falešný obraz.
Napsal jsem knihy, které bych rád četl, to byl vždycky můj důvod pro psaní. Pokud nebude nikdo psát co bych chtěl číst, musím to udělat sám pro sebe.
Svaté knihy indické byly napsány mnoho století před křesťanskou érou.
Čtenář prožije tisíc životů, než zemře. Člověk, jenž nikdy nečte, prožije jen jeden.
Vždy jsem se chtěl být inženýr, psát knihy, nebo nějakým jiným způsobem dávat světu víc, než si z něho beru.
Dokonce i špatné knihy jsou knihy, a proto jsou knihy posvátné.
Některé knihy nás nutí snít, jiné nás navracejí do skutečnosti, ale žádná se nesmí zpronevěřit tomu, co je pro autora nejdůležitější: upřímnosti.
Nejlepší knihy, jsou takové, které člověku říkají, co už sám ví.
Knihy mi pomáhají hledat filozofii, s níž bych mohla souhlasit a která by mě trochu postavila na nohy.
Zítra je první prázdná stránka z 365stránkové knihy. Napište dobrou knihu!
Na rozhovory se připravuji tak málo, jak to jenom jde. Nečtu předem knihy autorů, které zpovídám, když toho o lidech vím moc, cítím se zahlcený informacemi.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život