Citát

Citát č.11602 od Athenagoras ze Syrakusy

Pokud voják neudeří jako první, dostane jako první úder.Žádný člověk nebyl člověk, dokud nebyl vojákem.
Pokud voják neudeří jako první, dostane jako první úder.
Vojak má k svému žaludku a jeho trávení důvěrnější poměr než kdo jiný.
Pod silným generálem nejsou žádní slabí vojáci.
Vojáci jsou obvykle blbouni, ale jestliže se mezi nimi vyskytne jeden, který je inteligentní, tak je nutné žasnout a obávat se všeho.
Jsem voják, dítě revoluce, vyšlý z lůna lidu. Nestrpím, aby mě někdo urážel jako nějakého krále.
Vojáci jsou jen tupé šachové figurky!
Vojevůdce je voják, který statečně prolévá cizí krev.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život