Napoleon Bonaparte
Napoleon Bonaparte
* 15. srpna 1769
† 05. května 1821

Napoleon I. Bonaparte byl francouzský vojevůdce a státník, císař v letech 1804–1814 a 1815. Narodil se na Korsice do rodiny nepříliš zámožného příslušníka úřednické šlechty.
( Wikipedia )

 • Citát č.11584 od Napoleon Bonaparte

 • Mým úkolem je uspět, což se mi daří. Svými činy vytvářím svou Iliadu, vytvářím ji den za dnem.

 • Podobné citáty
  • Robert Kiyosaki
   Vzdělání je z dlouhodobého hlediska cennější než peníze.
   Robert Kiyosaki Bohatý táta, chudý táta
  • Život je jako řetězový most.
   Sigmund Freud Úvod do psychoanalýzy
   Sigmund Freud
  • Francis Scott Fitzgerald
   Neměly ani tkaničky do bot, na kterých se mohli oběsit.
  • Mnohá břemena, která jsou kladena na bedra žen musí být ulehčena.
   Mao Ce-Tung Rudá knížka
   Mao Ce-Tung
  • Ashley Lippertová
   Nejlepší myšlenky, nejpádnější slova jsou k ničemu, pokud nebudete také jednat!
   Ashley Lippertová Aladinův princip
  • Úzkost je citovou reakcí na přehnané nároky, které na nás život klade.
   Daniel Goleman Emoční inteligence
   Daniel Goleman
  • Graham Greene
   Psa sice můžeme milovat nade všechno na světě, ale kvůli jeho záchraně bychom nepřejeli ani cizí dítě.
   Graham Greene Jádro věci
  • Když si to přeješ, stane se to.
   Eoin Colfer Seznam přání
   Eoin Colfer
  • Vladimír Levi
   Kaktus se pro potomky Aztéků stal jedním ze symbolů Ježíše Krista.
   Vladimír Levi Myšlení, děj neznámý
  • Každý duševně vyšinutý člověk má sílu zcela netušenou.
   Agatha Christie Deset malých černoušků
   Agatha Christie
  • František Vymazal
   Idey mívají napřed své mučedníky potom výtečníky a konečně kořistníky.
  • Život je nepřetržitý sled rozhodnutí.
   David Perlmutter Moučný mozek
   David Perlmutter
  • Robert Kiyosaki
   Mnoho lidí používá aroganci, aby zakryli svou vlastní nevědomost.
   Robert Kiyosaki Bohatý táta, chudý táta
  • Indiáni přispěli soudobé psychofarmakologii nemalou hřivnou.
   Vladimír Levi Myšlení, děj neznámý
   Vladimír Levi
  • Paul McKenna
   Metafory dovoluji posluchači nahlédnout situaci z nové a nehrozivé perspektivy.
   Paul McKenna Svět hypnózy
  • Je snadné ignorovat zodpovědnost, když je člověk jen článek v řetězci akce.
   Stanley Milgram
  • Johann Wolfgang Goethe
   Jak podivné je srdce člověka!
   Johann Wolfgang Goethe Utrpení mladého Werthera
  • Pocit vlastní hodnoty dítěte závisí do značné míry na jeho školních úspěších.
   Daniel Goleman Emoční inteligence
   Daniel Goleman
  • Sigmund Freud
   Většina abstraktních slov jsou vybledlá slova konkrétní.
   Sigmund Freud Úvod do psychoanalýzy
  • Zákon tvořivé síly je absolutně spolehlivý.
   Ashley Lippertová Aladinův princip
   Ashley Lippertová