Leonidas I.
Leonidas I.
* 540 př. n. l.
† 480 př. n. l.

Leónidás I. byl spartský král z dynastie Ágidovců. Proslavil se v bitvě u Thermopyl, kde padl.
( Wikipedie )

 • Citát č.11567 od Leonidas I.

 • Čestná smrt je v našich rukách, život bez cti je dar přírody.

 • Podobné citáty
  • Ninon de l’Enclos
   Bože můj, bdi nade mnou, abych vždy byla počestným člověkem, nikoliv však počestnou ženou.
  • Neexistuje žádný čin zrady, kterého by politická strana nebyla schopná; protože v politice neexistuje žádná čest.
   Benjamin Disraeli
  • František Vymazal
   Mnozí mají čest teprve tehdy, když jim na ni někdo sáhne.
  • Je to příliš velká cena za smích, jestliže spočívá v újmě na cti.
   Marcus Fabius Quintilianus
  • Marcus Tullius Cicero
   Co se sluší, je čestné, a co je čestné, to se sluší.
  • Neplaťte čest slzami, neoslavujte pohřby pláčem, život pokračuje v našich srdcích a skrze naše ústa.
   Quintus Ennius
  • Anne Franková
   Chci být čestná a zjišťuji, že s tím se dostanu mnohem dál.
  • Čest je prázdnou bublinou.
   John Dryden
  • Leonidas I.
   Čestná smrt je v našich rukách, život bez cti je dar přírody.
  • Žena málo se vyzná ve věcech cti.
   Friedrich Nietzsche
  • Ladislav Klíma
   Hájit svou čest je bezectné.
  • Lépe se ctí někoho ztratit, než hanbou získat.
   Epikúros
  • Michail Tal
   Vždycky jsem si myslel, že je věcí cti každého šachisty, aby si zasloužil úsměv štěsteny.
  • Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit.
   Francesco Petrarca
  • Julius Zeyer
   Čest je pouze jedna, čest muže a člověka...
  • Co je mužům čest a sláva, to je ženám krása a láska.
   Julius Zeyer
  • Niccolo Machiavelli
   Lidé žijí spokojeně a klidně, dokud jim nikdo nesahá na majetek, na jejich ženy a čest.
  • Čestná smrt je lepší než nečestný život.
   Aischylos
  • Friedrich Nietzsche
   To nechť je vaší ctí - vždy milovat, než jste milování a nikdy nebýt těmi druhými.
  • Kdo žije bez disciplíny, umíra bez cti.
   Neznámý autor