Citát

Citát č.11567 od Leonidas I.

Čestná smrt je v našich rukách, život bez cti je dar přírody.Chci být čestná a zjišťuji, že s tím se dostanu mnohem dál.
Čest je prázdnou bublinou.
Čestná smrt je v našich rukách, život bez cti je dar přírody.
Hájit svou čest je bezectné.
Lépe se ctí někoho ztratit, než hanbou získat.
Čest je pouze jedna, čest muže a člověka...
Co je mužům čest a sláva, to je ženám krása a láska.
Lidé žijí spokojeně a klidně, dokud jim nikdo nesahá na majetek, na jejich ženy a čest.
Čestná smrt je lepší než nečestný život.
To nechť je vaší ctí - vždy milovat, než jste milování a nikdy nebýt těmi druhými.
Kdo žije bez disciplíny, umíra bez cti.
Naposledy stál v Českém nebi na jevišti 27. května – a pak se tam sám odebral. Doufám, že tam bude. Byl to kluk nesmírně čestný, už za tu svou pracovitost si zaslouží, aby ho tam vzali.
O Ladislavu Smoljakovi
Chceš-li být ctěn ostatními, velkou věcí je ctít sám sebe. Jen tím, pouze sebeúctou donutíš ostatní, aby tě ctili.
(Uražení a ponížení)
Ať žijí počestní lidé! Jsou méně ničemní než ti ostatní.
Hrát pro dobrého diváka je blaho a rozkoš. Ale získat špatného je čest a sláva.
Nad lidskou ctí není nikdo.
Čest je nad peníze.
Velcí zloději vždy vypadají jako počestní lidé.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život