Napoleon Bonaparte
Napoleon Bonaparte
* 15. srpna 1769
† 05. května 1821

Napoleon I. Bonaparte byl francouzský vojevůdce a státník, císař v letech 1804–1814 a 1815. Narodil se na Korsice do rodiny nepříliš zámožného příslušníka úřednické šlechty.
( Wikipedia )

 • Citát č.11553 od Napoleon Bonaparte

 • Branná vojenská povinnost je vitalitou národa, purifikací jeho morálky a reálným základem všech jeho vlastností.

 • Podobné citáty
  • Sigmund Freud
   Život je jako řetězový most.
   Sigmund Freud Úvod do psychoanalýzy
  • Neměly ani tkaničky do bot, na kterých se mohli oběsit.
   Francis Scott Fitzgerald
  • Mao Ce-Tung
   Mnohá břemena, která jsou kladena na bedra žen musí být ulehčena.
   Mao Ce-Tung Rudá knížka
  • Nejlepší myšlenky, nejpádnější slova jsou k ničemu, pokud nebudete také jednat!
   Ashley Lippertová Aladinův princip
   Ashley Lippertová
  • Daniel Goleman
   Úzkost je citovou reakcí na přehnané nároky, které na nás život klade.
   Daniel Goleman Emoční inteligence
  • Psa sice můžeme milovat nade všechno na světě, ale kvůli jeho záchraně bychom nepřejeli ani cizí dítě.
   Graham Greene Jádro věci
   Graham Greene
  • Eoin Colfer
   Když si to přeješ, stane se to.
   Eoin Colfer Seznam přání
  • Kaktus se pro potomky Aztéků stal jedním ze symbolů Ježíše Krista.
   Vladimír Levi Myšlení, děj neznámý
   Vladimír Levi
  • Agatha Christie
   Každý duševně vyšinutý člověk má sílu zcela netušenou.
   Agatha Christie Deset malých černoušků
  • Idey mívají napřed své mučedníky potom výtečníky a konečně kořistníky.
   František Vymazal
  • David Perlmutter
   Život je nepřetržitý sled rozhodnutí.
   David Perlmutter Moučný mozek
  • Mnoho lidí používá aroganci, aby zakryli svou vlastní nevědomost.
   Robert Kiyosaki Bohatý táta, chudý táta
   Robert Kiyosaki
  • Vladimír Levi
   Indiáni přispěli soudobé psychofarmakologii nemalou hřivnou.
   Vladimír Levi Myšlení, děj neznámý
  • Metafory dovoluji posluchači nahlédnout situaci z nové a nehrozivé perspektivy.
   Paul McKenna Svět hypnózy
   Paul McKenna
  • Stanley Milgram
   Je snadné ignorovat zodpovědnost, když je člověk jen článek v řetězci akce.
  • Jak podivné je srdce člověka!
   Johann Wolfgang Goethe Utrpení mladého Werthera
   Johann Wolfgang Goethe
  • Daniel Goleman
   Pocit vlastní hodnoty dítěte závisí do značné míry na jeho školních úspěších.
   Daniel Goleman Emoční inteligence
  • Většina abstraktních slov jsou vybledlá slova konkrétní.
   Sigmund Freud Úvod do psychoanalýzy
   Sigmund Freud
  • Ashley Lippertová
   Zákon tvořivé síly je absolutně spolehlivý.
   Ashley Lippertová Aladinův princip
  • Peníze musí být vaším otrokem, nikdy ne naopak.
   John D. Rockefeller