Citát

Citát č.11435 od Cicero

Naše mysl dovede, jak se zdá, představiti cokoli.Nevěřte své mysli.
Mysl má mnoho vrstev a je složitá...nebo aspoň většina myslí je taková.
Omezena mysl pohlcuje světlo.
Je to vaše mysl, která vytváří tento svět.
Naše mysl dovede, jak se zdá, představiti cokoli.
Mysl je jistější než tělesno.
Kdo ovládá média, ovládá mysl.
Budeme-li považovat peklo za stav mysli, pak je peklo všude kolem nás.
Vaše mysl formuje svět kolem vás.
Vaše mysl je vaším duchovním statkem!
Mysl je velikým vrahem skutečnosti.
Ovládnutí mysli je výsledkem sebekázně a zvyku. Buď svou mysl ovládáte vy, anebo ona ovládá vás.
Mysl jest jako zrcadlo - zatím kdy odráží obraz, shromažďuje se na něm prach.
Člověk sestává z těla, mysli a fantazie. Tělo je slabé, mysl nespolehlivá, ale fantazie učinila z člověka pozoruhodného tvora.
Držení čehokoliv začíná v mysli.
Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout.
Mysl nemá hranic kromě těch, které sami uznáme.
Existuje pouze jeden proces hojení, a to je víra. Existuje pouze jedna léčivá síla, a to je vaše mysl.
Ženská mysl je čistší než u muže: Ona ji mění častěji.
Mysl, stejně jako padák, funguje pouze při otevření.


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život