Citát

Citát č.11361 od Eugenio Montale

Ve skutečnosti je umění vždy pro každého a pro nikoho.Umění je produktem přírody ve zvláštní formě lidské povahy.
Pokud je to umění, tak to není pro všechny, a pokud je to pro všechny, tak to není umění.
Nejuznávanější věc o umění je osobnost samotného umělce.
Být člověkem je umění!
Když hodnotím umění, vezmu svůj obraz a postavím ho vedle zpředmětněného Boha, jako je strom nebo květina. Tluče-li se, není to umění.
Považuji se spíše za obdivovatele umění, než za jeho tvůrce.
Umění je harmonie souběžná s přírodou.
V umění není důležité být nejlepší, ale být jiný.
Pozná se v umění blázen?
Myslím, že umění je nejvyšší úroveň tvořivosti.
Umělecké dílo je především dobrodružství mysli.
Umění je nejvyšší radostí, kterou člověk dává sám sobě.
Je holdem umělci, když ho vykrádají.
Při vytváření umění, svět musí čekat.
Dělat umění je jako humor - velmi záleží na okamžiku.
Umění lidí je opravdovým zrcadlem jejich mysli.
Zprostředkovatelem nepopsatelného je umělecké dílo.
Interpretace je pomsta intelektuálů za umění.
Obraz je báseň beze slov.
Umění a zábava nejsou izolované.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život