René Descartes
René Descartes
* 31. března 1596
† 11. února 1650

René Descartes byl francouzský filosof, matematik a fyzik.
( Wikiquote )

 • Citát č.11020 od Descartes Rene

 • Vědět je dokonalejší než pochy­bovat.

 • Podobné citáty
  • Benjamin Disraeli
   Když končí vědění, začne náboženství.
  • Hoši vždycky touží po vědění.
   Günter Grass Plechový bubínek
   Günter Grass
  • František Vymazal
   Věda je patentované vědění.
  • Ve vědění je síla. Musíte to však vědět na správné lidi.
   Jan Sobotka
  • František Vymazal
   Všeobecné vzdělání je povrchní vědění.
  • Vědění a moc nejsou ještě štěstím.
   Edward Bulwer-Lytton
  • Friedrich Nietzsche
   Věděním se očišťuje tělo.
  • Vědění ještě vyšší a vznešenější lze nasbírat ze starších Pythagorejců a z nesmrtelných mistrovských děl Apolloniových.
   Edward Bulwer-Lytton
  • Edward Bulwer-Lytton
   Vědění, jak máme hloubat o lidstvu, vede jenom ke dvěma výsledkům – k soucitu nebo opovržení.
  • Základním stupněm vědění je učinit sebe a jedině sebe předmětem svého bádání a svým světem.
   Edward Bulwer-Lytton
  • Aristotelés
   Zkušenost, na rozdíl od vědění, ví, ale neví proč.
  • Velikými překážkami vědění je nejprve nedostatek společné řeči a pak příliš krátké trvání lidského života.
   Edward Bulwer-Lytton
  • Chrýsippos ze Soloi
   Člověk by se měl snažit odlišit od zvířat a pěstovat si mírnost, vědění, odvahu a pravdivost.
  • Nebuď muniční vůz, buď puškou ... znalosti existují především pro použití.
   Carl Rogers On Becoming a Person 1961
   Carl Rogers
  • Umberto Eco
   Vědění není jako mince, již neporuší ani nejpotupnější čachry, jimiž prošla, ale spíše jako vzácný oděv, který se opotřebuje, je-li používán a vystavován na odiv.
  • Nevědomost vystupuje vždy sebevědoměji než vědění.
   Charles Darwin
  • Marcus Tullius Cicero
   A zdaž by neměl duch vše věděti, kdyby byl bohem?
   Marcus Tullius Cicero O přirozenosti bohů 45 př. n. l.
  • Z mnohého vědění mnoho smutku.
   Bible
  • Friedrich Nietzsche
   Všechno jest jedno, nic nemá ceny, svět je bez smyslu, vědění rdousí!
  • Vědět je dokonalejší než pochy­bovat.
   Descartes Rene