Citát

Citát č.10918 od Paulo Coelho

Kdo miluje nejvíc, cítí se svobodný.Neexistuje nic podobného jako je svoboda.
Svět zotročený k dobru je stejně tak nesvobodný, jako svět zotročený ke zlu.
Odhoď okovy a budeš svobodný.
V našem boji za svobodu je pravda jediná zbraň, kterou máme.
Každá snaha o vidění věčnosti ničí představy o svobodě.
Jen ten národ je svobodný, který nebere svobodu jiným národům.
Svoboda jest dobrovolná poslušnost zákona.
Láska ke svobodě je láska k druhým, láska k moci je láska k sobě.
Svoboda je dar udělený přírodou i němým zvířatům. Odvaha je zvláštní předností muže a Bůh pomáhá statečnější straně.
Vzdát se svobody znamená vzdát se lidskosti.
Nezapomínejme, že svoboda není povolení k vášním, nepodléhajícím zákonům.
Svobody nelze dosáhnout, pokud zločinci nepřijdou o hlavu.
Kdo miluje nejvíc, cítí se svobodný.
Největším ziskem ze soběstačnosti je svoboda.
Přítel je někdo, kdo vám dává úplnou svobodu být sám sebou.
Nejdůležitější svoboda je být, jací doopravdy jste. Svou skutečnost vyměňujete za roli. Vzdáváte se své schopnosti cítit a výměnou za to si nasazujete masku.
Nic není důležitější než svoboda.
Podstatou mého lidství je svoboda, abych mohl odpovědět na lásku láskou.
Třech největších statků života; zdraví, mládí a svobody si nejsme vědomi pokud je máme, nýbrž teprve poté, co jsme je ztratili.
Poezie je samou krví svobody.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život