Citát

Citát č.10716 od Rene Descartes

Ti, kteří mají nejpěknější nápady a kteří je dovedou vyjádřit nejozdobněji a nej­půvabněji, byli by nejlepšími poety, i kdyby neznali pravidla poetiky.Ti, kteří mají nejpěknější nápady a kteří je dovedou vyjádřit nejozdobněji a nej­půvabněji, byli by nejlepšími poety, i kdyby neznali pravidla poetiky.
Básník by měl především důvěřovat svým smyslům a pochopit omamnou sílu poezie. Poezie je podobná tanci.
Poezie je bezpodmínečně nutná - jen kdybych věděl k čemu.
Poezie země není nikdy mrtvá.
Na poezii se dívám jako na cosi, co jde do hloubky, zatímco próza se rozprostírá spíše do šířky, dává prostor k vyprávění. Mezi těmito dvěma žánry necítím velký rozdíl.
Kdybychom mohli vidět do tajné dílny básníků, tak bychom desetkrát častěji shledali, že se hledá myšlenka k rýmu než rým k myšlence.
Poezii se člověk neoddává, on se jí obětuje.
Poezie je věcí techniky a melancholie. Nevím, co je více převládající.
Skrytý prozaik hledá k myšlenkám rým; fušer k rýmu myšlenky.
Poezie se znaží uchopit tajemství iracionálna pomocí racionálních slov.
Boj za právo je poezie života.
Poezie není žvýkačka.
Poezie žije z ustavičné nespavosti.
Svou poezii míchám z ingrediencí, které v ní chci mít.
Poezie života je láska.
Poezie je psána lidmi, kteří zmeškali vlak. Nějak se utěšují psaním poezie o lásce, a lásku neznají.
Někdy si říkám, že je soumrak poezie. To je možné, vždycky musí přijít soumrak, aby opět mohlo začít svítat.
Nemyslím si, že bych vůbec někdy četl poezii.
Nikde nenajdete poezii, jestliže ji nenosíte v sobě.
Všechno, co člověk z milované bytosti nevidí, nahrazuje si poezií.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život