Citát

Citát č.10671 od Rene Descartes

Nemůže být nic tak vzdáleného, aby se toho nakonec nedosáhlo, ani tak skrytého, aby to nebylo objeveno.Vědec musí nějak utajit tajemství, které odhalí, aby ho ostatní nezneužili,
Neexistuje žádné tajemství v přírodě, ale jsou zde tajemství v myšlenkách lidí.
Tajemstvím génia je přenášet ducha dítěte do stáří, což znamená, že nikdy neztratíte nadšení.
Všichni máme právo na tajemství.
Každý má tajemství, jde jen o to je odhalit.
Nemůže být nic tak vzdáleného, aby se toho nakonec nedosáhlo, ani tak skrytého, aby to nebylo objeveno.
Nehraj falešně s druhým ani se sebou. Pozoruj se, vyjádři se. Jen v upřímné důvěře se můžete spojit. Ponecháš-li si tajemství, nemůžeš milovat.
Největší tajemství pravého odpuštění spočívá v tom, že stačí odpustit jednou.
Tajemství nemá času; ale co nemá času, jest nyní a jest na tomto místě.
Písmo, jež je do poslední tečky inspirované, poskytuje klíč k porozumění tajemstvím života.
Jestliže nechceš, aby tajemství poznal nepřítel, utajuj ho i před přáteli!
Velikost potřebuje tajemství. Nemůžete se obdivovat něčemu, co příliš dobře znáte.
Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima.
Žena uchová tajemství, neřeknete-li jí, že je to tajemství.
Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
Nejsem moc dobrá v udržování tajemství. Pokud chcete uchovat vaše tajemství, tak mi ho neříkejte!
Jsem přesvědčena, že jediné tajemství šťastného manželství je vybrat tu správnou osobu.
Tajemství života není v tom, co nevidíme, nýbrž v tom, co vidíme.
Tajemstvím života je „umřít, než umřete" - zjistit, že smrt neexistuje.
Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími - řekni jen něco a zbytek zataj!

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život