Citát

Citát č.10588 od Rene Descartes

Největší duše jsou schopny největších neřestí právě tak jako největších ctností.Ctnost, tak jako silná a vytrvalá rostlina, zakoření všude, kde najde ušlechtilou povahu a snaživou duši.
Ctnost je vrchol života, která není člověku dána od narození.
Pěstováním ctnosti si člověk vytvoří harmonii duše a těla.
Ctnost nezůstavují, aniž mohou; ta jediná ani darem se nedává ani nepřijímá.
Jedna ctnost je více nežli ctnosti dvě, protože více jest uzlem.
Ctnost nezůstává opuštěným sirotkem; musí nezbytně míti sousedy.
Největší duše jsou schopny největších neřestí právě tak jako největších ctností.
Ctnost sice vychází z poznání, ale nikoli z abstraktního, sdělitelného slovy, protože jinak by ji bylo možné abstraktně vyslovit a naučit.
Ctnost ženy není hluboká jako moře, ale zloba její nemá konce jako svět.
Láska nás učí všem ctnostem.
Ctnost mužně odolává ranám neštěstí.
Ctnost činí člověka Bohu vzácna.
Má všechny ctnosti, které nesnáším, a žádnou z neřestí, které obdivuji.
Ctnost a síla jsou jedno a totéž.
Patriotismus je mizernou ctností.
Cudnost u některých je ctností, ale u mnohých takřka neřestí.
Naše ctnosti a naše vady jsou neodělitelné jako síla a hmota. Pokud je oddělíme, člověk přestane existovat.
Ctnosti doby nenormální jsou neřesti doby normální.
Ctnosti, které nás mohou šťastně převést z dočasnosti do věčnosti, jsou pokora a láska.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život