Šrí Pataňdžali
Šrí Pataňdžali
* 220 př. n. l.
† 148 př. n. l.

Pataňdžali je považován za zakladatele jógy.
( Wikipedia )

 • Citát č.10481 od Šrí Pataňdžali

 • Bůh je Jediná Nejvyšší Bytost nedotčená utrpením ani tužbami, či konáním a jeho následky.

 • Podobné citáty
  • Gerardus van der Leeuw
   Bůh je v náboženství pozdní jev.
  • Bůh mě poslal na zem.
   Bob Marley
  • Billy Graham
   Když křesťané říkají, že s nimi Bůh o něčem mluví, znamená to, že mají silné vnitřní přesvědčení.
  • Jsem vděčný za příležitosti, které mi Bůh dal.
   Billy Graham
  • Billy Graham
   Nemůžu to dokázat vědecky, že Bůh existuje, ale já tomu věřím.
  • Věčný je Bůh a my jsme z jeho kapes ztracené věci.
   Jiří Orten Elegie
   Jiří Orten
  • Billy Graham
   Bůh ví, čím procházíme, když truchlíme.
  • Každý den je darem od Boha, bez ohledu na to, jak staří jsme.
   Billy Graham
  • Blaise Pascal
   Je to srdce, které vnímá Boha.
  • Existují dva druhy lidí, které lze považovat za rozumné: ti, kteří slouží celým svým srdcem Bohu, protože ho znají, a ti, kteří ho hledají celým srdcem, protože ho neznají.
   Blaise Pascal
  • Billy Graham
   Modlitba je prostě rozmluva mezi vámi a Bohem.
  • Poznání Boha je velmi daleko od lásky k němu.
   Blaise Pascal
  • Billy Graham
   Bůh prokázal svou lásku na kříži, když Kristus visel, krvácel a zemřel; Bůh tím říkal světu: "miluji tě".
  • Sex je Boží vtip na lidských bytostech.
   Bette Davis
  • Billy Graham
   Komunismus se rozhodl proti Bohu, proti Kristu, proti Bibli a proti všemu náboženství.
  • Bůh pomáhá člověku, který se snaží.
   Aischylos
  • Aischylos
   Kdo, kromě bohů, může žít navždy bez bolesti?
  • Osvobození od zlých myšlenek je nejlepším Božím darem.
   Aischylos
  • Bill Gates
   Myslím, že má smysl věřit v Boha.
  • Bůh je všude, nemůžete ho vidět.
   Jasunari Kawabata