Šrí Pataňdžali
Šrí Pataňdžali
* 220 př. n. l.
† 148 př. n. l.

Pataňdžali je považován za zakladatele jógy.
( Wikipedia )

 • Citát č.10481 od Šrí Pataňdžali

 • Bůh je Jediná Nejvyšší Bytost nedotčená utrpením ani tužbami, či konáním a jeho následky.

 • Podobné citáty
  • Charles Rozell Swindoll
   Svět se změnil a bude se stále měnit, ale Bůh se nikdy nezmění.
  • Věřím v církev bojující, ale co se týče mých činů a slov, odvolávám se k Bohu, který mi je nařídil.
   Svatá Jana z Arku
  • Charles Rozell Swindoll
   Báječná věc o Bohu je, že ví, co nás přesvědčí.
  • Měl jsem šťastný život a děkuji Pánu. Sbohem a Bůh žehnej všem!
   Christopher McCandless
  • Christopher McCandless
   Potřebuji tvou pomoc. Jsem zraněný, blízko smrti a příliš slabý na to, abych odtud vyrazil. Jsem sám. Není to vtip. Ve jménu Boha tu zůstaňte, abyste mě zachránili.
  • Bůh není Bůh mrtvých, ale živých. Každý pro něj žije.
   Jan Twardowski
  • Jan Twardowski
   Když Bůh zavře dveře - otevírá okno.
  • Bůh neví nic.
   David Herbert Lawrence
  • Jan Twardowski
   Bůh nedokazuje, Bůh ví.
  • Bůh nechává zlo, aby ho mohl proměnit v dobro. Nechť je navždy oslavován.
   Adam Chmielowski
  • Gerardus van der Leeuw
   Bůh je v náboženství pozdní jev.
  • Bůh mě poslal na zem.
   Bob Marley
  • Billy Graham
   Když křesťané říkají, že s nimi Bůh o něčem mluví, znamená to, že mají silné vnitřní přesvědčení.
  • Jsem vděčný za příležitosti, které mi Bůh dal.
   Billy Graham
  • Billy Graham
   Nemůžu to dokázat vědecky, že Bůh existuje, ale já tomu věřím.
  • Věčný je Bůh a my jsme z jeho kapes ztracené věci.
   Jiří Orten Elegie
   Jiří Orten
  • Billy Graham
   Bůh ví, čím procházíme, když truchlíme.
  • Každý den je darem od Boha, bez ohledu na to, jak staří jsme.
   Billy Graham
  • Blaise Pascal
   Je to srdce, které vnímá Boha.
  • Existují dva druhy lidí, které lze považovat za rozumné: ti, kteří slouží celým svým srdcem Bohu, protože ho znají, a ti, kteří ho hledají celým srdcem, protože ho neznají.
   Blaise Pascal