Citát

Citát č.10458 od Epikúros

Při vědecké diskusi více získává ten, kdo je poražen, protože se více poučí.Důvěřuj a věř, Boží síla pomáhá a léčí.
Teplo je naše požehnání a zima tudíž opakem.
Jedině muž, nikdy žena, je s to hodinu před plesem číst filosofickou knihu nebo dokonce na plese na ni myslet.
Jsem stejného názoru s moudrými, promluví-li přede mnou.
Vše co je krásné a na čem záleží je možné interpretovat.
Chci zemřít při malování
Všechno co chceme k nám přichází, pokud jsme schopni to přijmout.
Neopakuj marnivou řeč, ani ji neposlouchej, protože to je vyjádření jednoho v nerovnováze.
Svět je slzavé údolí, v němž (jak mě naučili) je i nespravedlnost prozřetelností předem dána a slouží k udržení rovnováhy věcí.
Hrůza ihned tyká. Žádné nebezpečí výmluvnosti.
Daleko nad lidskou představivostí, Nekonečno se rozšiřuje do ohromnějšího, než je Všechno.
Pro dámy: Lilium tigrinum (Lilie tygrovaná) opravdu léčí vaječníkovou neuralgii, zatímco Flacouriia indica poskytuje listy, které ženám pomáhají překonat téměř veškeré ostatní jejich „příznačné potíže”.
Nesmrtelnost slávy ponechme mrtvým, ale živým dejme nesmrtelnost lásky.
Dobrá hlava a dobré srdce jsou vždy skvělou kombinací.
Maličké tělo oslabuje duši.
Aby člověk dobře viděl, nestačí mít jen otevřené oči, je třeba mít otevřené i srdce.
Ženy jsou jako kouzelnické triky. Abychom je obdivovali, nesmíme jim rozumět.
Sedíme v blátě a dosahujeme hvězd.
Nesnažím se být sexy. Je to jen můj způsob, jak se vyjádřit, když se pohybuji.
V mé zemi nejprve jdeme do vězení a pak se stáváme prezidentem.


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život