Epikúros
Epikúros
* 341 př. n. l.
† 270 př. n. l.

Epikúros, nebo také Epikúros ze Samu či Epikur byl starověký řecký hédonistický filosof obdobní helénismu.
( Wikiquote )

 • Citát č.10384 od Epikúros

 • Neklid duše neodstraňuje a pravou radost nezpůsobí ani sebevětší bohatství, ani úcta obecného množství, ani nic, co by souviselo s bezmeznými žádostmi.

 • Podobné citáty
  • Daniel Goleman
   Zlé časy, stejně jako dobré, jsou kořením života.
   Daniel Goleman Emoční inteligence
  • Schopnost jednat s lidmi je zboží jako cukr nebo káva. A já zaplatím za tuto schopnost víc, než za kteroukoli jinou pod sluncem.
   John D. Rockefeller
  • František Vymazal
   Čemu nerozumíš, to není tvoje.
  • Mrtvé už nikdo nepotřebuje. Na mrtvé lze zapomenout.
   Graham Greene Jádro věci
   Graham Greene
  • Vladimír Levi
   Psychická trénovanost se nedá měřit ve vteřinách ani v kilogramech.
   Vladimír Levi Myšlení, děj neznámý
  • Alzheimerovu nemoc můžeme odvrátit jen tím, že změníme svůj jídelníček.
   David Perlmutter Moučný mozek
   David Perlmutter
  • Robert Kiyosaki
   Hodně lidí umí číst, ale mnoho z toho nepochopí.
   Robert Kiyosaki Bohatý táta, chudý táta
  • V lidské lásce nikdy není vítězství: můžeme dosáhnout několika menších taktických úspěchů, než nás s konečnou platností porazí smrt či lhostejnost.
   Graham Greene Jádro věci
   Graham Greene
  • Vladimír Levi
   Cévy kterékoli části těla se obvykle mírně roztahují, jakmile na ni obrátíme pozornost.
   Vladimír Levi Myšlení, děj neznámý
  • Masová linie reprezentuje kreativní a produktivní energii mas produktivní čínské populace která je potenciálně nevyčerpatelná, resp. jejíž potenciál je nevyčerpatelný.
   Mao Ce-Tung Rudá knížka
   Mao Ce-Tung
  • Sigmund Freud
   Básníci jsou nezodpovědní lidé.
   Sigmund Freud Úvod do psychoanalýzy
  • Většina lidí si neuvědomuje, že to jsou pocity, které za ně myslí.
   Robert Kiyosaki Bohatý táta, chudý táta
   Robert Kiyosaki
  • Daniel Goleman
   Mozek má dva paměťové systémy; jeden pro obyčejná fakta a druhý pro události s citovým obsahem.
   Daniel Goleman Emoční inteligence
  • Předsevzal jsem si, vystříhat se všeho, co by se mohlo dotknout citů jiných, a netvrdit už nic s určitostí.
   Benjamin Franklin
  • František Vymazal
   Placením se roztrousí nejvíc peněz.
  • Mezi pravdou a lží je možno narýsovat přibližnou čáru.
   Graham Greene Jádro věci
   Graham Greene
  • David Perlmutter
   Jsem přesvědčen, že gluten je novodobý jed.
   David Perlmutter Moučný mozek
  • Do transu může být uveden naprosto každý.
   Paul McKenna Svět hypnózy
   Paul McKenna
  • Robert Kiyosaki
   Bohatí vědí, že peníze jsou iluze.
   Robert Kiyosaki Bohatý táta, chudý táta
  • Vysoké IQ není žádnou zárukou prosperity, společenského postavení ani štěstí.
   Daniel Goleman Emoční inteligence
   Daniel Goleman