Xenofón

Xenofón

* 430 - 425 př. n. l.
† 355 př. n. l.

Xenofón byl starořecký spisovatel, historik, vojevůdce a Sókratův žák.
( Wikipedia )

 • Citáty
 • Nejpříjemnější ze všech zvuků přinášejí slova chvály.
  V bitvě ještě nikdo neztratil život po kousnutí nebo kopnutí koněm.
  Jsem si jistý, že mladí muži mohou být naplněni entuziasmem pro službu u kavalerie, když se jim popíše skvělý život kavaleristy.
  Jestliže lidé chtějí být při útěku v prvních řadách, raději je vidím v řadách nepřítele než vlastních.
  Peršané soudí i takové provinění, kvůli němuž se sice lidé nejvíce nenávidí, ale nejméně soudí, totiž nevděk, a přísně trestají i toho, o kom zjistí, že mohl projevit vděčnost a neučinil to.
  Ti, jimž vládne Erós čisté lásky, mají oko laskavější, hlas líbeznější a jejich pohyby jsou umírněné a plné ušlechtilého klidu.
  Milostný styk těší daleko víc, je-li spojen s oddanou láskou. Ne v požitcích, které jsou kdykoliv po ruce, ale v požitcích, v něž se teprve doufá, spočívá hlavní půvab milostné touhy.
  Nic nepodporuje vzplanutí lásky tolik jako polibek, neboť nevede k ukojení a vyvolává sladké naděje.
  Styk s řádnými lidmi je školou ctnosti, styk se špatnými její zkázou.
  Bohové vytvořili po zralé úvaze dvojici, které se říká muž a žena tak, aby oba měli ze společného života co největší prospěch. Oba dva musí dávat a přijímat, proto poskytli oběma stejnou měrou paměť i pozornost, stejnou měrou také učinili oba schopné sebeovládání. Protože nemají oba přirozené vlohy k týmž věcem, potřebují tím spíš jeden druhého a jejich spojení se ukazuje ještě užitečnější: na co nestačí jeden, to dokáže druhý.
  Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši.
  Peršané posílají chlapce do školy, aby se tam učil spravedlnosti - říkají, že to je cílem jejich vzdělávání, jako se u nás říká, že cílem je, aby se chlapci naučili číst a psát.
  Aby se vládce rozzlobil na všechny své poddané najednou, to považuji za velkou chybu. Kdo nahání strach mnoha lidem, nutně si dělá z mnoha lidí nepřátele, a kdo se zlobí na všechny, dohání všechny k jednomyslnosti.
  S velkou rozkoší poslouchají lidé toho, o kom si myslí, že zná jejich přednosti lépe než oni sami.
  Znám mnoho jednotlivců, kteří mají hodně velký majetek, a přesto se pokládají za tak chudé, že se nevyhýbají žádné námaze a žádnému nebezpečí, jen aby si dopomohli k ještě většímu bohatství... Takové lidi hluboce lituji, protože jsou stiženi velmi zlou nemocí.
  Kdo má rád chválu, musí si k ní vysloužit důvod.