Xenofanés z Kolofonu

Xenofanés z Kolofonu

* 570 př. n. l.
† 480 př. n. l.

Xenofanés z Kolofonu byl starověký řecký předsokratický filosof.
( Wikiquote )

  • Citáty
  • Vše nekonečné, včetně lidského ducha, je bůh.
    Bůh je věčný, jeden, veskrze sobě podobný, ohraničený, kulové podoby a všemi částmi vnímající.
    Žádný člověk nikdy nepozná pravdu, neboť i kdyby ji náhodou vyslovil, nevěděl by o tom.