William James

William James

* 11. ledna 1842
† 26. srpna 1910

William James, byl americký psycholog, jeden ze zakladatelů vědecké a empirické psychologie, autor vlivných knih o mystice, o psychologii náboženství a filosofii výchovy a významný představitel pragmatické filosofie.
( Wikiquote )

 • Citáty
 • Víra je jedna ze sil, které umožňují člověku žít, a její úplná absence vede ke zhroucení!
  Nejdůležitější v životě je žít pro něco více, než jen vlastní život.
  Mnoho lidí se domnívá, že myslí, ač jenom nově řadí své předsudky.
  Bůh nám možná odpustí naše hříchy, ale naše nervová soustava nám je neodpustí nikdy.
  …objektivní pravda, v níž funkce uspokojování lidských přání vůbec nehraje žádnou úlohu, neexistuje … nezávislá pravda … představuje pouze mrtvé srdce prázdného stromu.
  (z díla Pragmatismus)
  Většina toho, co nazýváme zlem… může být často změněna na posilující a povzbuzující dobro pouze tím, že vnitřní postoj trpitele se změní z utrpení na chuť bojovat.
  Chtějte, aby to tak bylo. Chtějte, aby to tak bylo, protože smíření se s tím, co se stalo, je první krok k překonání následku každé nepříjemnosti.
  Naše vlastní nedostatky nám překvapivě pomáhají.
  Život využijeme nejlépe tehdy, když ho věnujeme něčemu, co trvá déle než život sám.
  Umění být moudrým spočívá v umění vědět, čemu nevěnovat pozornost.
  Víra dává novou chuť k životu.
  Nejhlubší podstatou lidské přirozenosti je potřeba být uznáván.
  Největším objevem naší generace je zjištění, že člověk může změnit svůj život tím, že změní své postoje.