Walter Map

Walter Map citáty

* 1140 - † 1209

Map, Walter

Walter Map byl středověký spisovatel knih psaných v latině.


Žádné době se její vlastní modernost nelíbila a každý věk cenil výš ty, které předcházely.