Viktor Suvorov

Viktor Suvorov

* 20. dubna 1947

Viktor Suvorov, vlastním jménem Vladimir Bogdanovič Rezun je ruský vojenský historik.
( Wikiquote )

 • Citáty | Všechno bylo jinak
  • Viktor Suvorov
   Již Machiavelli poukázal na skutečnost, že silná, avšak nikoli smrtící rána s sebou přináší smrt pro toho, kdo takovou ránu uštědřil.
   Viktor Suvorov #6875 Všechno bylo jinak
  • Viktor Suvorov
   Jestliže nechceš, aby tajemství poznal nepřítel, utajuj ho i před přáteli!
   Viktor Suvorov #6855 Všechno bylo jinak
  • Viktor Suvorov
   Nejen z pohledu strategie, ale i z hlediska taktiky byla opevnění Molotovovy linie budována na druhořadých směrech.
   Viktor Suvorov #6804 Všechno bylo jinak
  • Viktor Suvorov
   K počátku druhé světové války měl Sovětský svaz přes milion perfektně připravených výsadkářů.
   Viktor Suvorov #6777 Všechno bylo jinak
  • Viktor Suvorov
   Churchill aktivně a úporně bojoval proti sovětským komunistům v době, kdy Hitler ještě neexistoval a kdy byl pouze svobodník Adolf Schickelgruber.
   Viktor Suvorov #6738 Všechno bylo jinak
  • Viktor Suvorov
   Žukov byl generálem č. 1. Dostal generálskou hodnost jako první v celé Rudé armádě.
   Viktor Suvorov #6683 Všechno bylo jinak
  • Viktor Suvorov
   Ropa je skutečně krví války a srdce Německa – ať již to zní sebepodivněji – tepalo v Rumunsku. Úder na Rumunsko byl přímým úderem do srdce Německa.
   Viktor Suvorov #6675 Všechno bylo jinak
  • Viktor Suvorov
   Obrana musí být zdokonalována nepřetržitě – tak zní základní požadavek bojových řádů.
   Viktor Suvorov #6632 Všechno bylo jinak
  • Viktor Suvorov
   Ve Stalinově kariéře lze odhalit jen málo omylu. Jedním z nemnohých, nesporně však nejzávažnějším, je obsazení Besarábie v roce 1940.
   Viktor Suvorov #6606 Všechno bylo jinak
  • Viktor Suvorov
   Hlavním principem strategie je koncentrace. Koncentrace síly proti slabosti.
   Viktor Suvorov #6597 Všechno bylo jinak
  • Viktor Suvorov
   Říká se, že Rudá armáda se ve Finsku neukázala právě v nejlepším světle a je to nesporná pravda.
   Viktor Suvorov #6554 Všechno bylo jinak
  • Viktor Suvorov
   V každém procesu existuje kritický moment, po němž události nabývají nezvratného charakteru.
   Viktor Suvorov #6476 Všechno bylo jinak
  • Viktor Suvorov
   Sovětský svaz byl první zemí světa, v níž byla zřízena letecká výsadková vojska.
   Viktor Suvorov #6440 Všechno bylo jinak
  • Viktor Suvorov
   Jak Hitler, tak i Stalin dokonale chápali význam rčení „ropa je krví války”.
   Viktor Suvorov #6391 Všechno bylo jinak
  • Viktor Suvorov
   Molotovův (a ovšemže i Stalinův) cynismus je jako vesmír – nemá hranice.
   Viktor Suvorov #6343 Všechno bylo jinak
  • Viktor Suvorov
   Stachanovovi následovníci si dali za úkol narubat za směnu desetinásobek normy.
   Viktor Suvorov #6305 Stín vítězství
  • Viktor Suvorov
   Čím méně žilo přímých svědků, tím volnější ruce měli historici.
   Viktor Suvorov #6287 www.suvorov.com
  • Viktor Suvorov
   Zřízení třinácti opevněných rajonu na Stalinově linii vyžadovalo titánské lidské úsilí a nesmírné náklady po dobu dvou prvních pětiletek.
   Viktor Suvorov #3602 Všechno bylo jinak
  • Viktor Suvorov
   Trockij jako první na světě prohlédl Stalinovu hru, kterou nechápali ani představitelé Západu, ba zpočátku dokonce ani Hitler.
   Viktor Suvorov #3564 Všechno bylo jinak
  • Viktor Suvorov
   Hlavní zásadou strategie je koncentrace.
   Viktor Suvorov #3561 Všechno bylo jinak
  1 2 »