Již Machiavelli poukázal na skutečnost, že silná, avšak nikoli smrtící rána s sebou přináší smrt pro toho, kdo takovou ránu uštědřil. Viktor Suvorov
Jestliže nechceš, aby tajemství poznal nepřítel, utajuj ho i před přáteli! Viktor Suvorov
Nejen z pohledu strategie, ale i z hlediska taktiky byla opevnění Molotovovy linie budována na druhořadých směrech. Viktor Suvorov
K počátku druhé světové války měl Sovětský svaz přes milion perfektně připravených výsadkářů. Viktor Suvorov
Churchill aktivně a úporně bojoval proti sovětským komunistům v době, kdy Hitler ještě neexistoval a kdy byl pouze svobodník Adolf Schickelgruber. Viktor Suvorov
Žukov byl generálem č. 1. Dostal generálskou hodnost jako první v celé Rudé armádě. Viktor Suvorov
Ropa je skutečně krví války a srdce Německa – ať již to zní sebepodivněji – tepalo v Rumunsku. Úder na Rumunsko byl přímým úderem do srdce Německa. Viktor Suvorov
Obrana musí být zdokonalována nepřetržitě – tak zní základní požadavek bojových řádů. Viktor Suvorov
Ve Stalinově kariéře lze odhalit jen málo omylu. Jedním z nemnohých, nesporně však nejzávažnějším, je obsazení Besarábie v roce 1940. Viktor Suvorov
Hlavním principem strategie je koncentrace. Koncentrace síly proti slabosti. Viktor Suvorov
Říká se, že Rudá armáda se ve Finsku neukázala právě v nejlepším světle a je to nesporná pravda. Viktor Suvorov
V každém procesu existuje kritický moment, po němž události nabývají nezvratného charakteru. Viktor Suvorov
Sovětský svaz byl první zemí světa, v níž byla zřízena letecká výsadková vojska. Viktor Suvorov
Jak Hitler, tak i Stalin dokonale chápali význam rčení „ropa je krví války”. Viktor Suvorov
Molotovův (a ovšemže i Stalinův) cynismus je jako vesmír – nemá hranice. Viktor Suvorov
Statistika války je neúprosná. Viktor Suvorov
Čím méně žilo přímých svědků, tím volnější ruce měli historici. Viktor Suvorov
Zřízení třinácti opevněných rajonu na Stalinově linii vyžadovalo titánské lidské úsilí a nesmírné náklady po dobu dvou prvních pětiletek. Viktor Suvorov
Trockij jako první na světě prohlédl Stalinovu hru, kterou nechápali ani představitelé Západu, ba zpočátku dokonce ani Hitler. Viktor Suvorov
Hlavní zásadou strategie je koncentrace. Viktor Suvorov
novější12další