Viktor Dyk

Viktor Dyk citáty

* 31. prosince 1877 - † 14. května 1931

Dyk, Viktor

Viktor Dyk byl významný český básník, prozaik, dramatik, publicista a nacionalistický politik, v mládí jeden z představitelů tzv. generace anarchistických buřičů, později nacionalisticky orientovaný autor.


Někteří se rodí ke štěstí a jiní ke strastem.
Den se musí podobat dnu a noc noci.
Řeka dává vše: rybáři ryby, duši klid, tělu čistotu.
Mějte ženy, ale nedopouštějte, aby ženy měly vás.
Krčmář je cosi jako zpovědník.
Muž, který hloubá, by nikdy neměl mít srdce.
Za ďáblův zlaťák lze nakoupit více nežli za groš anděla.
Milovat ženu není lepší než topit krysy. (Krysař)
Oblékne-li se někdo, teprve pak se stane člověkem.
I síly se mohou vrátit, čas se ale nikdy nevrátí.
Kdyby nebylo šatů, jak by se rozeznal kněz a jak konšel?
Muž, který klečí, už není mužem.
Nejsou pro mne hranice. Není pro mne nemožností!
Kdyby neměla šaty, jak by se rozeznala počestná dívka od nepočestné?
Štěstí není vrchol.
Šaty dělají člověka, bez nich je podoben pouhému zvířeti a tropí zvířecí věci.
Nemiluj přespříliš, chceš-li být milován; sám vyčerpáš všechnu lásku, určenou pro dva.
Tajemství liského štěstí je nemluvit tolik o minulosti.
Srdce je kus, který není nikdy dost velký.
Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy