Vadim Zeland

Vadim Zeland citáty #7

Zeland, Vadim

Vadim Zeland je současný ruský mystik a spisovatel.


Ze života je třeba se radovat.
Neznámá realita je mnohem podivuhodnější než jakákoli mystika.
Iluze nejsou výsledkem hry představivosti, ale vidění jiné reality.
Naslouchejte své duši, ne rozumu.
Dopřejte si luxus být hoden toho nejlepšího.
Prvotní nejsou slova, nýbrž myšlenky.
Hybnou silou jakéhokoli činu je záměr, nikoli přání.
Dopřejte si tu drzost mít právo na svou velkolepou individualitu.
Duše vnímá pouze myšlenky a pocity beze slov.
Neobhajujte své chyby, naopak je vědomě uznávejte.
Rozum má neustále sklony idealizovat své schopnosti.
O zdraví nebojujte a energií nešetřete. Prostě je k sobě vpusťte.
Fantastické myšlenky mají tendenci se v určitém čase doopravdy realizovat.
Je lepší, jestliže upřímně máte rádi sebe než neupřímně ostatní.
Zvolíte-li správné řešení; duše bude zpívat a rozum si bude spokojeně mnout ruce.
Skutečnost se ve vší mnohotvárnosti projevuje právě proto, že počet variant dosahuje nekonečna.
Pocit viny se řadí mezi ryze nadbytečné potenciály. Jde o to, že v přírodě takové pojmy jako dobře nebo špatně neexistují.
Veškeré konflikty vyvěrají ze srovnávání a ze stavění protikladů.
Pohrdání a domýšlivost jsou výhradně lidské neřesti. Zvířata je neznají.
Na tomto světě jsme my všichni hosty. Nikdo nemá právo odsuzovat to, co nestvořil.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy