Vadim Zeland citáty #4

Zeland, Vadim

Vadim Zeland je současný ruský mystik a spisovatel.


Dopřejte si tu drzost mít právo na svou velkolepou individualitu.
Duše vnímá pouze myšlenky a pocity beze slov.
Neobhajujte své chyby, naopak je vědomě uznávejte.
Rozum má neustále sklony idealizovat své schopnosti.
O zdraví nebojujte a energií nešetřete. Prostě je k sobě vpusťte.
Fantastické myšlenky mají tendenci se v určitém čase doopravdy realizovat.
Je lepší, jestliže upřímně máte rádi sebe než neupřímně ostatní.
Zvolíte-li správné řešení; duše bude zpívat a rozum si bude spokojeně mnout ruce.
Skutečnost se ve vší mnohotvárnosti projevuje právě proto, že počet variant dosahuje nekonečna.
Pocit viny se řadí mezi ryze nadbytečné potenciály. Jde o to, že v přírodě takové pojmy jako dobře nebo špatně neexistují.
Veškeré konflikty vyvěrají ze srovnávání a ze stavění protikladů.
Pohrdání a domýšlivost jsou výhradně lidské neřesti. Zvířata je neznají.
Na tomto světě jsme my všichni hosty. Nikdo nemá právo odsuzovat to, co nestvořil.
Problémy a překážky si vytvářejí sami lidé, a potom plýtvají energií na jejich překonávání.
Zdraví, důvěra a duševní pohoda jsou tři základní věci, jež potřebujeme, abychom se cítili spokojeně.
Veškeré okolnosti v životě člověka se formují nejen konkrétními činy, ale také charakterem jeho myšlenek.
Kvalita našeho světa spočívající v nesčetné variantnosti představuje jeho nejdůležitější základní vlastnost.
Vše, co se neděje, je jen pro dobro.
Žít s pocitem viny je značně nepříjemné, proto se lidé snaží, aby se jí zbavili.
Nikdy lidmi nepohrdejte, ať by to mělo být kvůli čemukoli.