Vadim Zeland

Vadim Zeland citáty #3

Zeland, Vadim

Vadim Zeland je současný ruský mystik a spisovatel.


Není třeba snažit se změnit ostatní, ale nemá cenu měnit ani sebe sama.
Sebejistota je totéž jako nejistota, pouze s opačným znaménkem. Obrácená naruby.
Svět je zrcadlo, jež odráží váš vztah k němu.
Nejsložitější je vyhrát sám nad sebou.
Vaše duše nemůže nic nechtít, to jenom vy nemáte sílu ji slyšet.
Svatý grál se nachází uvnitř vás – je to vějíř vaší duše.
Vaše duše není o nic horší než duše ostatních.
Nikdo není před neúspěchem pojištěn.
Člověk může s věkem nabýt materiálního blahobytu, ale to ho neudělá šťastnějším.
Jestliže o něčem sníte, avšak chybí vám odvaha si to dovolit, nezískáte to.
Kdybyste stonožce do detailu vysvětlili, jak má chodit, zmatete ji natolik, že se nedokáže hnout z místa.
Příroda neplýtvá energií nadarmo. Lidé chodí po nohou, a nikoli po uších.
Pohrdání a domýšlivost jsou výhradně lidské neřesti. Zvířata je neznají.
V nepřítomnosti pocitu viny je zakletý klíč k vlastní důstojnosti.
Divoká příroda je dokonalejší než rozumný člověk.
Odplatou za pocit viny bude vždy trest.
Nesmělost má skrytý půvab.
Rozum si ničí osud sám svými nerozumnými činy.
Za pohrdání a pýchu se musí pykat.
Svět se stává tím horší, čím hůře o něm smýšlíte.