Je lepší, jestliže upřímně máte rádi sebe než neupřímně ostatní. Vadim Zeland
Zvolíte-li správné řešení; duše bude zpívat a rozum si bude spokojeně mnout ruce. Vadim Zeland
Skutečnost se ve vší mnohotvárnosti projevuje právě proto, že počet variant dosahuje nekonečna. Vadim Zeland
Pocit viny se řadí mezi ryze nadbytečné potenciály. Jde o to, že v přírodě takové pojmy jako dobře nebo špatně neexistují. Vadim Zeland
Veškeré konflikty vyvěrají ze srovnávání a ze stavění protikladů. Vadim Zeland
Pohrdání a domýšlivost jsou výhradně lidské neřesti. Zvířata je neznají. Vadim Zeland
Na tomto světě jsme my všichni hosty. Nikdo nemá právo odsuzovat to, co nestvořil. Vadim Zeland
Problémy a překážky si vytvářejí sami lidé, a potom plýtvají energií na jejich překonávání. Vadim Zeland
Zdraví, důvěra a duševní pohoda jsou tři základní věci, jež potřebujeme, abychom se cítili spokojeně. Vadim Zeland
Veškeré okolnosti v životě člověka se formují nejen konkrétními činy, ale také charakterem jeho myšlenek. Vadim Zeland
Kvalita našeho světa spočívající v nesčetné variantnosti představuje jeho nejdůležitější základní vlastnost. Vadim Zeland
Vše, co se neděje, je jen pro dobro. Vadim Zeland
Žít s pocitem viny je značně nepříjemné, proto se lidé snaží, aby se jí zbavili. Vadim Zeland
Nikdy lidmi nepohrdejte, ať by to mělo být kvůli čemukoli. Vadim Zeland
Lidé vždy jednají takto: dokud něco mají, nechrání si to, jakmile to ztratí, pláčou. Vadim Zeland
Nemáte právo na tomto světě něco odsuzovat nebo měnit. Vadim Zeland
Tím, že přijímáte a vysíláte pozitivní energii, si vytváříte vlastní ráj. Vadim Zeland
Tím, že přijímáte a vysíláte negativní energii, si vytváříte vlastní peklo. Vadim Zeland
Vaše myšlenky se k vám vždy vrací jako bumerang. Vadim Zeland
Vystrnadit ze života neznamená vyhýbat se něčemu, nýbrž to ignorovat. Vadim Zeland