Vadim Zeland citáty #2

Zeland, Vadim

Vadim Zeland je současný ruský mystik a spisovatel.


Nejsložitější je vyhrát sám nad sebou.
Vaše duše nemůže nic nechtít, to jenom vy nemáte sílu ji slyšet.
Svatý grál se nachází uvnitř vás – je to vějíř vaší duše.
Vaše duše není o nic horší než duše ostatních.
Nikdo není před neúspěchem pojištěn.
Člověk může s věkem nabýt materiálního blahobytu, ale to ho neudělá šťastnějším.
Jestliže o něčem sníte, avšak chybí vám odvaha si to dovolit, nezískáte to.
Kdybyste stonožce do detailu vysvětlili, jak má chodit, zmatete ji natolik, že se nedokáže hnout z místa.
Příroda neplýtvá energií nadarmo. Lidé chodí po nohou, a nikoli po uších.
Pohrdání a domýšlivost jsou výhradně lidské neřesti. Zvířata je neznají.
V nepřítomnosti pocitu viny je zakletý klíč k vlastní důstojnosti.
Divoká příroda je dokonalejší než rozumný člověk.
Odplatou za pocit viny bude vždy trest.
Nesmělost má skrytý půvab.
Rozum si ničí osud sám svými nerozumnými činy.
Za pohrdání a pýchu se musí pykat.
Svět se stává tím horší, čím hůře o něm smýšlíte.
Čím větší důležitost cíli připisujete, tím menší je pravděpodobnost jeho dosažení.
Psychika člověka je sestrojena tak, že nejsilněji reaguje na negativní podněty.
Skutečně stojí za to naslouchat šelestu ranních hvězd.