Umberto Eco

Umberto Eco citáty #6

* 05. ledna 1932

Eco, Umberto

Umberto Eco je italský semiolog, estetik, filozof a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny a avantgardy 60. let 20. století.


Jediné pravdy, které k něčemu jsou, jsou nástroje, které je třeba po použití odhodit.
Řád, který si naše mysl představuje, je jako síť nebo jako žebřík, který se staví proto, aby bylo možno něčeho dosíci. Jakmile však toho bylo dosaženo, je třeba žebřík odhodit, protože se ukáže, že sice posloužil, ale neměl smysl.
Ve světě žádný řád není.
Antikrist se může zrodit i ze soucitu.
Blázni někdy pronášejí důvtipná rčení.
Blázni a děti říkají pravdu.
Spravedlnost boží může čekat celá staletí.
Kacíře často vytvářejí právě inkvizitoři.
Pravda není to, co nám vyjevuje přítomný okamžik.
Inkvizitor může být rovněž veden ďáblem.
Lidské hříchy přivedly svět na pokraj propasti a svět je prostoupen propastmi, jež z propasti vystávají.
Nikdo nezabíjí bez důvodu, ať je jakkoli zvrácený.
Ďábel se snaží dosáhnout svých cílů i potají.
Krása všehomíra se zakládá nejen na jednotě v různosti, ale i na různosti v jednotě.
Znamení nejsou empirickými objekty. Empirické objekty se stanou znameními pouze z hlediska filosofického rozhodnutí.
Bázlivému dodá nejspíš odvahu cizí strach.
(Jméno růže)
Je-li pravý nepřítel příliš silný, je třeba najít si slabšího.
(Jméno růže)
Skutečný hrdina se vždy stává hrdinou omylem; jinak chce být jen zbabělcem, jakými jsou všichni ostatní okolo něj.