Umberto Eco

Umberto Eco citáty #5

* 05. ledna 1932

Eco, Umberto

Umberto Eco je italský semiolog, estetik, filozof a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny a avantgardy 60. let 20. století.


Lidský duch je velice křehký a nepostupuje nikdy přímo stezkami rozumu božího.
Podstatou lásky je dobro.
Všechno začíná vždy znova.
Pravá láska chce dobro pro milovanou bytost.
V dějinách vědění nedochází k revolucím, nanejvýš k neustálé vznešené rekapitulaci.
Ďábel je zamračený, protože ví, kam jde, a jde neustále tam, odkud přišel.
Sen je písmo a mnohá písma nejsou nic jiného než sny.
Ďábel není vládce hmoty, ďábel je troufalost ducha, víra bez úsměvu, pravda, kterou nikdy nezachvátí pochyby.
Smích je slabost, zhouba a vratkost našeho těla.
Lykurgos dal postavit smíchu sochu.
Jaspis značí víru, chalcedon smilování, smaragd čistotu, sardonyx poklid panenského života.
Ve smíchu spočívá dokonalost člověka!
Ruka boží neskrývá, nýbrž tvoří.
Bůh je čiré nic, netýká se ho žádné zde a nyní.
Rostlina boží klíčí z kořene víry.
Láska působí, že věci sami, jež jsou milovány, nějakým způsobem splynou s milujícím a láska je silnějším poznáním než poznání samo.
Je velice těžké přijmout myšlenku, že ve všehomíru nemůže být řád, protože by to byla urážka svobodné vůle boží a její všemocnosli.
Jsou hranice, které se nesmějí překročit.
Jediná pravda je umět se osvobodit od chorobné vášně k pravdě.
Bůh vytvořil i stvůry.