Umberto Eco

Umberto Eco

* 05. ledna 1932

Umberto Eco je italský semiolog, estetik, filozof a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny a avantgardy 60. let 20. století.
( Wikiquote )

 • Citáty
 • Láska podle všeho vchází do těla očima.
  Čtením lékařských knih se člověk jen přesvědčí, že opravdu zakouší právě ty bolesti, které jsou v nich popsány.
  Jednorožec z knih je jako otisk. Existuje-li otisk, musilo tu být něco, čím byl proveden a čeho je právě otiskem.
  Vezmeme-li do ruky knihu, nesmíme se ptát, co říká, ale co říci chce.
  Korán, bible nevěřících, zvrácená kniha...
  Bývaly doby, kdy se gramatikové bavili zmatenými otázkami, aby zapomněli, že svět je špatný.
  Knihy nezřídka mluví o knihách, neboli jako by rozprávěly mezi sebou.
  Knihy často mluví o jiných knihách.
  Můžeme milovat jen to, co jsme jako dobré poznali.
  Láska může milujícím uškodit, je-li nadměrná.
  Vy se domníváte, že kacířství je způsob myšlení, který pochází od ďábla, zatímco je to jen způsob života.
  Vášně samy o sobě nejsou špatné, jsou-li zmírňovány vůlí.
  Lidský duch je velice křehký a nepostupuje nikdy přímo stezkami rozumu božího.
  Podstatou lásky je dobro.
  Všechno začíná vždy znova.
  Pravá láska chce dobro pro milovanou bytost.
  V dějinách vědění nedochází k revolucím, nanejvýš k neustálé vznešené rekapitulaci.
  Ďábel je zamračený, protože ví, kam jde, a jde neustále tam, odkud přišel.
  Sen je písmo a mnohá písma nejsou nic jiného než sny.
  Ďábel není vládce hmoty, ďábel je troufalost ducha, víra bez úsměvu, pravda, kterou nikdy nezachvátí pochyby.
  « 1 2 3 4 5 6 7 »