Umberto Eco

Umberto Eco citáty #4

* 05. ledna 1932

Eco, Umberto

Umberto Eco je italský semiolog, estetik, filozof a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny a avantgardy 60. let 20. století.


Dá se hřešit i z přemíry lásky k Bohu.
Pravda nás osvobodí.
Principem dokonalého života není chudoba, ale milosrdenství!
Nelze dokázat, zda Ježíš Kristus byl chudý.
I mlčení je odpověď.
Láska nevzniká jako nemoc, ale stane se jí, nedojde-li k naplnění, změní se v obsesi.
Knihy nejsou od toho, aby se jim věřilo, ale aby byly podrobovány zkouškám.
Idea je znak věcí a obraz je znakem ideje, znakem znaku.
Láska podle všeho vchází do těla očima.
Čtením lékařských knih se člověk jen přesvědčí, že opravdu zakouší právě ty bolesti, které jsou v nich popsány.
Jednorožec z knih je jako otisk. Existuje-li otisk, musilo tu být něco, čím byl proveden a čeho je právě otiskem.
Vezmeme-li do ruky knihu, nesmíme se ptát, co říká, ale co říci chce.
Korán, bible nevěřících, zvrácená kniha...
Bývaly doby, kdy se gramatikové bavili zmatenými otázkami, aby zapomněli, že svět je špatný.
Knihy nezřídka mluví o knihách, neboli jako by rozprávěly mezi sebou.
Knihy často mluví o jiných knihách.
Můžeme milovat jen to, co jsme jako dobré poznali.
Láska může milujícím uškodit, je-li nadměrná.
Vy se domníváte, že kacířství je způsob myšlení, který pochází od ďábla, zatímco je to jen způsob života.
Vášně samy o sobě nejsou špatné, jsou-li zmírňovány vůlí.