Umberto Eco

Umberto Eco citáty #3

* 05. ledna 1932

Eco, Umberto

Umberto Eco je italský semiolog, estetik, filozof a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny a avantgardy 60. let 20. století.


Prostí lidé mají něco, co nemají doktoři, kteří často zabloudí při hledání nejobecnějších zákonů: intuici individuálního.
Řád věcí se nesmí měnit, i když se musí v jeho změnu vroucně doufat.
Nic neuklidní tělo i mysl líp než koupel.
Trpčí než smrt je žena, je-li léčkou, je-li její srdce síť a ruce pouta.
Láska má různé podoby, duše se napřed naplní něhou a pak ochoří...
Krása mládí je prchavá.
Pravda je nedělitelná, skví se svým vlastním jasem a nesmíme ji zastírat našimi zájmy a naším studem.
Na kacířství je nejhorší, že stejně jako šílenství mění ty nejpoctivější myšlenky a přivádí je k následkům, které jsou protivné zákonům božím i lidským.
Prostí lidé někdy vidí do věcí jasněji než učení.
Ve zkaženosti stejně jako ve ctnosti existuje hierarchie.
Tělo může být pokoušeno ve shodě s přírodou... a proti přírodě.
Vesmír jedů je rozmanitý, jako jsou rozmanitá tajemství přírody.
Vždycky jsem se domníval, že logika je zbraň univerzální, a nyní jsem si uvědomil, že její platnost závisí na tom, jak je používána.
Logika může být k něčemu jen tehdy, jestliže ji ve správný okamžik odložíme.
Můžeme snít i o snech...
Sny skrývají často tajemná poselství, v nichž učené osoby mohou objevit přejasná proroctví.
Spravedlnost nemá naspěch.
Jsou slova, která poskytují moc, jiná zas učiní člověka ještě bezmocnějším.
Ježíš Kristus pro sebe nechtěl žádnou pozemskou moc.
Papež nemá vůči říši římské větší práva než vůči říším ostatním.