Umberto Eco

Umberto Eco

* 05. ledna 1932

Umberto Eco je italský semiolog, estetik, filozof a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny a avantgardy 60. let 20. století.
( Wikiquote )

 • Citáty
 • Na mučidlech jsi zhruba jako v moci bylin, jež způsobují vize.
  Na mučidlech povíš nejenom to, co po tobě chce inkvizitor, ale i to, co by ho podle tebe mohlo potěšit.
  Jedno jediné vzněcuje zvíře, jež je v nás, víc než rozkoš, a sice bolest.
  Ďábel je tupý ve svých léčkách.
  Příroda je dobrá, neboť je dcerou boží.
  Vědění není jako mince, již neporuší ani nejpotupnější čachry, jimiž prošla, ale spíše jako vzácný oděv, který se opotřebuje, je-li používán a vystavován na odiv.
  Tělo si může v klidu odpočinout pouze v hodinách nočních.
  Mladí podle všeho potřebují víc spánku než staří, kteří se už dost naspali a chystají se spát navěky.
  Město je vždycky zkažené.
  Neexistuje tajné písmo, které by se při troše trpělivosti nedalo rozluštit.
  Svatá válka je taky jenom válka.
  Je líp, aby ten, koho se bojíme, měl větší strach z nás než my z něho.
  Prostí lidé mají něco, co nemají doktoři, kteří často zabloudí při hledání nejobecnějších zákonů: intuici individuálního.
  Řád věcí se nesmí měnit, i když se musí v jeho změnu vroucně doufat.
  Nic neuklidní tělo i mysl líp než koupel.
  Trpčí než smrt je žena, je-li léčkou, je-li její srdce síť a ruce pouta.
  Láska má různé podoby, duše se napřed naplní něhou a pak ochoří...
  Krása mládí je prchavá.
  Pravda je nedělitelná, skví se svým vlastním jasem a nesmíme ji zastírat našimi zájmy a naším studem.
  Na kacířství je nejhorší, že stejně jako šílenství mění ty nejpoctivější myšlenky a přivádí je k následkům, které jsou protivné zákonům božím i lidským.
  « 1 2 3 4 5 6 7 »