Umberto Eco

Umberto Eco

* 05. ledna 1932

Umberto Eco je italský semiolog, estetik, filozof a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny a avantgardy 60. let 20. století.
( Wikiquote )

 • Citáty
 • Stádo se dnes neovládá zbraněmi nebo nádherou obřadů, ale vládou nad penězi.
  Mocností pekelných či černé magie se používá k zmatení zvědavých hlav...
  Muka pekelná jsou větší, než jazyk náš dokáže vypovědět.
  Místo mluvení nebo mlčení by se mělo jednat.
  Mnich má vstávat za tmy a dlouho se za tmy modlit, očekávat příchod dne a rozsvěcovat temnoty plamenem své zbožnosti.
  Vědec musí nějak utajit tajemství, které odhalí, aby ho ostatní nezneužili,
  Víno přivede k odpadlictví i mudrce.
  Dnešní vědci jsou často jen trpaslíci na ramenou trpaslíků.
  Hřešit se dá jak nadměrnou povídavostí, tak nadměrnou mlčenlivostí.
  Aristoteles v Knize tajemství říká, že ten, kdo prozradí příliš mnoho tajemství přírody a umění, rozlomí nebeskou pečeť a z toho že může vzejít mnoho zlého.
  Benedikt XI. byl Antikrist opravdový, šelma, jež vystupuje ze země!
  Boj se těch, které nemůžeš milovat.
  Nestav zámek podezření na jednom slově.
  Vaše ctnosti vás činí nespravedlivým.
  Peklo je ráj viděný z druhé strany.
  Jediné, nač se má myslit, a uvědomuji si to až na konci života, je smrt.
  A v tom právě tkví zlo, jež kacířství přináší lidu křesťanskému, že totiž zatemňuje názory a všechny má k tomu, aby se stali inkvizitory ve prospěch svých osobních zájmů.
  Kniha je bytost křehká, opotřebovává ji čas, bojí se hlodavců, nepřízně počasí i nešikovných rukou.
  Ne všechny pravdy jsou vhodné pro všechny uši a ne všechny lži zbožná duše rozpozná.
  Ďábel je poznání a Bůh je rovněž poznání.
  « 1 2 3 4 5 6 7 »