Umberto Eco

Umberto Eco citáty #2

* 05. ledna 1932

Eco, Umberto

Umberto Eco je italský semiolog, estetik, filozof a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny a avantgardy 60. let 20. století.


Vědec musí nějak utajit tajemství, které odhalí, aby ho ostatní nezneužili,
Víno přivede k odpadlictví i mudrce.
Dnešní vědci jsou často jen trpaslíci na ramenou trpaslíků.
Hřešit se dá jak nadměrnou povídavostí, tak nadměrnou mlčenlivostí.
Aristoteles v Knize tajemství říká, že ten, kdo prozradí příliš mnoho tajemství přírody a umění, rozlomí nebeskou pečeť a z toho že může vzejít mnoho zlého.
Benedikt XI. byl Antikrist opravdový, šelma, jež vystupuje ze země!
Boj se těch, které nemůžeš milovat.
Nestav zámek podezření na jednom slově.
Vaše ctnosti vás činí nespravedlivým.
Peklo je ráj viděný z druhé strany.
Jediné, nač se má myslit, a uvědomuji si to až na konci života, je smrt.
A v tom právě tkví zlo, jež kacířství přináší lidu křesťanskému, že totiž zatemňuje názory a všechny má k tomu, aby se stali inkvizitory ve prospěch svých osobních zájmů.
Kniha je bytost křehká, opotřebovává ji čas, bojí se hlodavců, nepřízně počasí i nešikovných rukou.
Ne všechny pravdy jsou vhodné pro všechny uši a ne všechny lži zbožná duše rozpozná.
Ďábel je poznání a Bůh je rovněž poznání.
Na mučidlech jsi zhruba jako v moci bylin, jež způsobují vize.
Na mučidlech povíš nejenom to, co po tobě chce inkvizitor, ale i to, co by ho podle tebe mohlo potěšit.
Jedno jediné vzněcuje zvíře, jež je v nás, víc než rozkoš, a sice bolest.
Ďábel je tupý ve svých léčkách.
Příroda je dobrá, neboť je dcerou boží.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy