Umberto Eco

Umberto Eco citáty

* 05. ledna 1932

Eco, Umberto

Umberto Eco je italský semiolog, estetik, filozof a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny a avantgardy 60. let 20. století.


Svět je slzavé údolí, v němž (jak mě naučili) je i nespravedlnost prozřetelností předem dána a slouží k udržení rovnováhy věcí.
Je-li pravý nepřítel příliš silný, je třeba najít si slabšího.
Svatý Ondřej kdysi řekl o kříži z Golgoty, že je ozdoben údy Krista Ježíše jako perlami.
Lid boží se dělí na pastýře (neboli kleriky), psy (neboli válečníky) a ovce neboli lid.
Knihovna je svědectvím pravdy i omylu.
Pero drží jen tři prsty, celé tělo však pracuje.
Řeholní slib mnichy sice vzdaluje kloace neřestí, jíž je tělo ženy, často však naopak přivádí velice blízko omylům jiným.
Smích lomcuje tělem, znetvořuje rysy ve tváři a činí člověka rovným opici.
Smích často poslouží i k zmatení lidí zlých a odhalí jejich hloupost.
Smích plodí pochyby.
Nenajde se tvor proradnější než kohout; někdy bývá symbolem ďábla, jindy zas Krista Ježíše, jenž vstal z mrtvých.
Stádo se dnes neovládá zbraněmi nebo nádherou obřadů, ale vládou nad penězi.
Mocností pekelných či černé magie se používá k zmatení zvědavých hlav...
Muka pekelná jsou větší, než jazyk náš dokáže vypovědět.
Místo mluvení nebo mlčení by se mělo jednat.
Mnich má vstávat za tmy a dlouho se za tmy modlit, očekávat příchod dne a rozsvěcovat temnoty plamenem své zbožnosti.
Vědec musí nějak utajit tajemství, které odhalí, aby ho ostatní nezneužili,
Víno přivede k odpadlictví i mudrce.
Dnešní vědci jsou často jen trpaslíci na ramenou trpaslíků.
Hřešit se dá jak nadměrnou povídavostí, tak nadměrnou mlčenlivostí.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy