Umberto Eco

Umberto Eco

* 05. ledna 1932

Umberto Eco je italský semiolog, estetik, filozof a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny a avantgardy 60. let 20. století.
( Wikiquote )

 • Citáty
 • Tajemství přírody se nemají svěřovat kozám nebo ovcím.
  Cesty Antikristovy jsou vleklé a křivolaké.
  Už nejsme moudří, jako byli ti před námi, doba obrů skončila!
  Skrze ženu ďábel vniká do srdce mužova! (Jméno růže)
  Prostí lidé jsou v právu, protože vlastní intuici individuálního, která je jedině správná.
  Učenci musí pravdu, zahrnutou v činech prostých lidí, vytříbit v pojmy...
  Všechna kacířství jsou jen praporem vzpoury proti vyloučení.
  Člověk je zvíře, rozumem však obdařené a vyznačuje se schopností smát se.
  Jenom mocní vždy zcela jasně vědí, kdo je jejich pravý nepřítel.
  Svět je slzavé údolí, v němž (jak mě naučili) je i nespravedlnost prozřetelností předem dána a slouží k udržení rovnováhy věcí.
  Je-li pravý nepřítel příliš silný, je třeba najít si slabšího.
  Svatý Ondřej kdysi řekl o kříži z Golgoty, že je ozdoben údy Krista Ježíše jako perlami.
  Lid boží se dělí na pastýře (neboli kleriky), psy (neboli válečníky) a ovce neboli lid.
  Knihovna je svědectvím pravdy i omylu.
  Pero drží jen tři prsty, celé tělo však pracuje.
  Řeholní slib mnichy sice vzdaluje kloace neřestí, jíž je tělo ženy, často však naopak přivádí velice blízko omylům jiným.
  Smích lomcuje tělem, znetvořuje rysy ve tváři a činí člověka rovným opici.
  Smích často poslouží i k zmatení lidí zlých a odhalí jejich hloupost.
  Smích plodí pochyby.
  Nenajde se tvor proradnější než kohout; někdy bývá symbolem ďábla, jindy zas Krista Ježíše, jenž vstal z mrtvých.
  1 2 3 4 5 6 7 »