Umberto Eco citáty

* 05. ledna 1932

Eco, Umberto

Umberto Eco je italský semiolog, estetik, filozof a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny a avantgardy 60. let 20. století.


Ruka boží neskrývá, nýbrž tvoří.
Bůh je čiré nic, netýká se ho žádné zde a nyní.
Rostlina boží klíčí z kořene víry.
Láska působí, že věci sami, jež jsou milovány, nějakým způsobem splynou s milujícím a láska je silnějším poznáním než poznání samo.
Je velice těžké přijmout myšlenku, že ve všehomíru nemůže být řád, protože by to byla urážka svobodné vůle boží a její všemocnosli.
Jsou hranice, které se nesmějí překročit.
Jediná pravda je umět se osvobodit od chorobné vášně k pravdě.
Bůh vytvořil i stvůry.
Jediné pravdy, které k něčemu jsou, jsou nástroje, které je třeba po použití odhodit.
Řád, který si naše mysl představuje, je jako síť nebo jako žebřík, který se staví proto, aby bylo možno něčeho dosíci. Jakmile však toho bylo dosaženo, je třeba žebřík odhodit, protože se ukáže, že sice posloužil, ale neměl smysl.
Ve světě žádný řád není.
Antikrist se může zrodit i ze soucitu.
Blázni někdy pronášejí důvtipná rčení.
Blázni a děti říkají pravdu.
Spravedlnost boží může čekat celá staletí.
Kacíře často vytvářejí právě inkvizitoři.
Pravda není to, co nám vyjevuje přítomný okamžik.
Inkvizitor může být rovněž veden ďáblem.
Lidské hříchy přivedly svět na pokraj propasti a svět je prostoupen propastmi, jež z propasti vystávají.
Nikdo nezabíjí bez důvodu, ať je jakkoli zvrácený.