Umberto Eco

Umberto Eco

* 05. ledna 1932

Umberto Eco je italský semiolog, estetik, filozof a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny a avantgardy 60. let 20. století.
( Wikiquote )

 • Citáty
  • Umberto Eco
   Tajemství přírody se nemají svěřovat kozám nebo ovcím.
   Umberto Eco #14417
  • Umberto Eco
   Cesty Antikristovy jsou vleklé a křivolaké.
   Umberto Eco #14415
  • Umberto Eco
   Už nejsme moudří, jako byli ti před námi, doba obrů skončila!
   Umberto Eco #14399
  • Umberto Eco
   Skrze ženu ďábel vniká do srdce mužova! (Jméno růže)
   Umberto Eco #14378
  • Umberto Eco
   Prostí lidé jsou v právu, protože vlastní intuici individuálního, která je jedině správná.
   Umberto Eco #14363
  • Umberto Eco
   Učenci musí pravdu, zahrnutou v činech prostých lidí, vytříbit v pojmy...
   Umberto Eco #14348
  • Umberto Eco
   Všechna kacířství jsou jen praporem vzpoury proti vyloučení.
   Umberto Eco #14333
  • Umberto Eco
   Člověk je zvíře, rozumem však obdařené a vyznačuje se schopností smát se.
   Umberto Eco #14296
  • Umberto Eco
   Jenom mocní vždy zcela jasně vědí, kdo je jejich pravý nepřítel.
   Umberto Eco #14257
  • Umberto Eco
   Svět je slzavé údolí, v němž (jak mě naučili) je i nespravedlnost prozřetelností předem dána a slouží k udržení rovnováhy věcí.
   Umberto Eco #14236
  • Umberto Eco
   Je-li pravý nepřítel příliš silný, je třeba najít si slabšího.
   Umberto Eco #14202
  • Umberto Eco
   Svatý Ondřej kdysi řekl o kříži z Golgoty, že je ozdoben údy Krista Ježíše jako perlami.
   Umberto Eco #14200
  • Umberto Eco
   Lid boží se dělí na pastýře (neboli kleriky), psy (neboli válečníky) a ovce neboli lid.
   Umberto Eco #14183
  • Umberto Eco
   Knihovna je svědectvím pravdy i omylu.
   Umberto Eco #14152
  • Umberto Eco
   Pero drží jen tři prsty, celé tělo však pracuje.
   Umberto Eco #14117
  • Umberto Eco
   Řeholní slib mnichy sice vzdaluje kloace neřestí, jíž je tělo ženy, často však naopak přivádí velice blízko omylům jiným.
   Umberto Eco #14069
  • Umberto Eco
   Smích lomcuje tělem, znetvořuje rysy ve tváři a činí člověka rovným opici.
   Umberto Eco #13992
  • Umberto Eco
   Smích často poslouží i k zmatení lidí zlých a odhalí jejich hloupost.
   Umberto Eco #13990
  • Umberto Eco
   Smích plodí pochyby.
   Umberto Eco #13966
  • Umberto Eco
   Nenajde se tvor proradnější než kohout; někdy bývá symbolem ďábla, jindy zas Krista Ježíše, jenž vstal z mrtvých.
   Umberto Eco #13942
  1 2 3 4 5 6 7 »