Tristan Bernard

Tristan Bernard

* 07. září 1866
† 07. prosince 1947

 • Citáty
 • Vrcholem lenosti je vstávat v pět hodin ráno, abychom mohli nic nedělat.
  Optimisti i pesimisti mají jednu společnou chybu: bojí se pravdy.
  Zdvořilostí nic neztrácíme - nanejvýš místo k sezení.
  Nejjistější lék proti pokušení je - podlehnout mu.
  Spousta lidí nedělá nic, ale zato to dělají fascinujícím způsobem.
  Nikdo není dokonalým, kdo se nesnaží být dokonalejším.
  Jen blázen se dá dvakrát kousnout stejnou zmijí.
  Mládí je krásná věc. Ne protože dovoluje dělat hlouposti, ale protože dává čas je napravit.
  Statečnost přikazuje nikdy nerušit dané slovo. Zato moudrost přikazuje nikdy to slovo nedávat.
  Jsi-li ve společnosti žen a chceš z ní číst jako z knihy, nepoužívej slepeckého písma.
  Jsou tři druhy mužů, kteří nerozumějí ženám: mladí, dospělí a starci.
  Optimista je člověk, který se ožení s vlastní sekretářkou a myslí si, že ji bude moci i nadále upozorňovat na pravopisné chyby.
  Značnou zásluhou na obnově shody mezi manžely mívají šaty se složitým zapínáním na zádech.
  Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí, nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací.
  Manželství je roub. Někdy se ujme - jindy ne.
  Není ani tak důležité pracovat, jako informovat druhé, že pracujeme.
  Lenoši jsou loajálnější než ostatní. Nepřetvařují se, že pracují.
  Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat.