Thomas Szasz

Thomas Szasz

* 15. dubna 1920
† 08. září 2012

Thomas Szasz byl americký psychiatr maďarského původu. Kritik a odpůrce klasické psychiatrie.
( Wikipedia )

  • Citáty
  • Pokud mluvíte s Bohem, tak se modlíte. Pokud Bůh mluví s vámi, máte schizofrenii.
    Duševní zdraví je tak složitá věc, že nemůže být předepisovánou pouhou medicínou.
    Institucionálně aplikovaná psychiatrie může někdy z duševně zdravého jedince vytvořit pomateného a duševně chorého.
    Jedno přísloví varuje: „Neměl bys kousat ruku, která tě krmí.“ Ale možná bys měl, pokud ti brání, aby ses najedl sám.
    Každé vědomé učení vyžaduje ochotu snést zranění vlastní sebeúcty. Proto se malé děti, dříve než si začnou být vědomy vlastní důležitosti, učí tak snadno.