Věřím, ať už právem či neprávem, že život je nezničitelný. Přikláním se k názoru, že naše osobnost bude i nadále schopna ovlivňovat hmotu. Thomas Alva Edison
Mým osobní přáním je zakázat používání střídavého proudu, je stejně zbytečný, jako nebezpečný. Thomas Alva Edison
Zásluha o vynález mluvicího stroje nepřísluší mně, ale bohu, jenž stvořil ženu. Já jsem vynalezl pouze první mluvicí stroj, který lze zastavit. Thomas Alva Edison
Jednoho dne vyskočí z vědcova mozku stroj, nebo síla tak mocná, tak absolutně strašlivá, že každý muž, bojovník, který se postaví mukám a smrti, aby zastavil smrt a muka, bude zděšen, a tak navždy opustí válčení. Thomas Alva Edison
Budoucí lékař nebude léčit lidské tělo pomocí léků, ale spíše bude léčit a předcházet nemocem pomocí stravy. Thomas Alva Edison
Mnoho životních zklamání je od lidí, co nezjistili, jak blízko byli úspěchu, kdyby to nevzdali. Thomas Alva Edison
Neexistuje úskok, k němuž by se lidé neuchýlili, jen aby se vyhnuli opravdovému tvůrčímu myšlení. Thomas Alva Edison
Na léčení svízelů je práce lepší než whisky. Thomas Alva Edison
Je to tam velmi krásné.
(když se chvíli před smrtí probral z mrákot) Thomas Alva Edison
Člověk udělá všechno, jen aby nemusel myslet. Thomas Alva Edison
Bůh pro mne neznamená vůbec nic. Miliardy modliteb nedokázaly odvrátit žádnou z katastrof ani žádnou z válek. Thomas Alva Edison
Alkohol je pro lidský mozek tím, čím je písek v ložiscích stroje. Obojí znemožňuje pracovní výkon. Thomas Alva Edison
Genialita je 1 % inspirace a 99 % potu. Thomas Alva Edison
Přicházet na udivující objevy je snadné. Velmi obtížné je zdokonalit je do té míry, aby mohly nalézt praktické využití. Thomas Alva Edison
Nic, co by stálo za to, jsem neudělal náhodou. Vždy za tím byla poctivá práce. Thomas Alva Edison
Tajemství úspěchů v životě není dělat co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme. Thomas Alva Edison