Themistoklés

Themistoklés citáty

* 524 př. n. l. - † 459 př. n. l.

Themistoklés

Themistoklés byl aténský politik a generál.


Na co mi bude umění zdokonalení paměti, když chci zapomenout.
Lidé bez peněz jsou charakternější než boháči.
Nikdy jsem se nenaučil jak naladit harfu nebo hrát na loutnu; Ale vím, jak vyzdvihnout malé a zanedbatelné město na slávu a velkolepost.