Themistoklés

Themistoklés

* 524 př. n. l.
† 459 př. n. l.

Themistoklés byl aténský politik a generál.
( Wikiquote [EN] )

  • Citáty
  • Stojí při mně dva bohové, přesvědčování a nátlak.
    Na co mi bude umění zdokonalení paměti, když chci zapomenout.
    Lidé bez peněz jsou charakternější než boháči.
    Nikdy jsem se nenaučil jak naladit harfu nebo hrát na loutnu; Ale vím, jak vyzdvihnout malé a zanedbatelné město na slávu a velkolepost.