Thalés z Milétu

Thalés z Milétu citáty

* 624 př. n. l. - † 548 př. n. l.

Thalés

Thalés z Milétu byl předsókratovský filosof, geometr a astronom.


Trojúhelník vepsaný do oblouku nad průměrem kružnice je pravoúhlý.
Úhly při základně rovnoramenného trojúhelníku jsou shodné.
Voda je počátek všech věcí.
Každý průměr dělí kruh na dvě stejné části.
Dva trojúhelníky jsou shodné, pokud mají stejné dva úhly a jednu stranu.
Protilehlé úhly mezi dvěma protínajícími se přímkami jsou shodné.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy