Terezie z Lisieux

Terezie z Lisieux

* 02. ledna 1873
† 30. září 1897

Svatá Terezie z Lisieux, vlastním jménem Thérèse Martin a řeholním jménem Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře byla katolická světice, panna a mystička.
( Wikipedia )

 • Citáty
 • Mým povoláním je láska!
  Vždycky jsem plnila vůli Boží. Doufám proto, že po smrti bude Bůh také plnit má přání. Chci trávit své nebe tím, že budu na zemi neustále pomáhat jiným. Po své smrti sešlu na zemi déšť růží.
  Ježíš! Chtěla bych ho tak vroucně milovat, milovat tak, jak ještě nikdy nebyl milován...
  Kéž mi dá (Bůh) lásku bez mezí, bez hranic! Chci stůj co stůj získat palmu, ne-li krví, aspoň láskou.
  Pro mne si nepřijde "smrt", ale Bůh. Smrt není nějaký přízrak anebo hrozná příšera, jak se znázorňuje na obrazech. V katechismu se říká, že "smrt je odloučení duše od těla", nic jiného.
  Když jsme prosili svatou Pannu a ona nás nevyslyšela, znamená to, že nechce. Tehdy je třeba ponechat jí svobodu jednání a vůbec se netrápit.
  Pro mě je modlitba vzlet srdce, je to prostý pohled k nebi, je to zvolání vděčnosti a lásky ve zkoušce i v radosti.
  Nic není malé, co se koná z lásky a pro lásku.
  Kdyby lidé poznali význam Eucharistie, měla by pořádková služba davy před vchodem do kostela.