Šrí Pataňdžali

Šrí Pataňdžali

* 220 př. n. l.
† 148 př. n. l.

Pataňdžali je považován za zakladatele jógy.
( Wikipedia )

 • Citáty | Životopis
 • Kdybychom předpokládali druhou mysl, jež by poznávala první, předpokládali bychom něco rozporuplného, co by mátlo naše vnímání.
  Ač Já se nepohybuje, zrcadlí se v mysli, a když mysl vezme na sebe tvar onoho zrcadlení, Já se stane vědomým.
  Vše viděné i Divák se obojí zrcadlí v mysli, a odtud ona bere na sebe všechny vnímatelné tvary. Tím může poznat všechno.
  Mysl je zbarvována nesčetnými tužbami, a protože mysl a tužby pracují společně, vyplývá z toho, že mysl pracuje pro někoho jiného (Diváka).
  Ten, který vidí jasně, odmítá ztotožňovat mysl s Já.
  Mysl bez nečistot a zábran dosahuje nekonečného vědění. Vše, co se na tomto světě zdálo být hodno poznání, je zanedbatelné.
  Rozplynutí hodnot, stavů a vlastností v jejich zdroji, když nezůstává již ničeho, čeho by bylo možno dosáhnout, je OSVOBOZENÍM.
  « 1 2 3 4 5 6 7 8