Šrí Pataňdžali

Šrí Pataňdžali

* 220 př. n. l.
† 148 př. n. l.

Pataňdžali je považován za zakladatele jógy.
( Wikipedia )

 • Citáty | Životopis
 • Jógin nesmí být sveden ani okouzlen nádherou nadzemských sil, aby se nezřítil do nežádoucích světů.
  Soustředěním na současný okamžik, na minulou chvíli a okamžik, jenž má nastat, dostavuje se osvícení, které je výsledkem rozlišování.
  Když se intelekt stane průzračně čistým jako Já, následuje Osvobození.
  Síly (Siddhi) jsou darovány člověku při jeho zrození, nebo je získá požíváním bylin, opakováním manter, odříkavostí a osvícením.
  Jógin se může přetvořit do dalšího života tím, že spojí komponenty a vlastnosti takového života.
  Přírodní komponenty pracují dle své přirozenosti. Dobré nebo zlé skutky nejsou přímými příčinami změn v přírodě, ale pracují jako nástroje k nasměrování vývoje. Voda přirozeně zavlažuje pole, když zemědělec odstraní překážky v jejím toku.
  Ovládající mysl, zrozená z osvícení, zůstává nedotčená touhou.
  Jóginův karman není světlý, ani tmavý. Karman ostatních lidí je buď světlý, temný nebo smíšený.
  Protože vzpomínky a dojmy jsou identické, následky tužeb se uskutečňují automaticky, i když jsou vzdáleny dobou, zemí nebo inkarnací.
  Touhy nemají počátek.
  Touhy jsou souhrnem následků nevědomosti a marnivosti mysli a předmětu její tužby. Nejsou-li příčiny, nejsou ani následky.
  Minulost i budoucnost existují ve skutečnosti stejně jako přítomnost, ale nevnímáme je, protože dlí na jiné úrovni.
  Tamas, Radžas a Sattva jsou úrovně, kde je utajena budoucnost a minulost. Pouze přítomnost je projevena.
  Ač je více než jedna, mají jedinou příčinu a jediný výsledek. (Větve stromu jsou rozdílné, ale strom pochází ze semene a plodem stromu je opět semeno.)
  Ač je předmět pouze jediný, rozličné mysli jej vidí rozličně.
  Žádný předmět není závislý na jediné mysli. Kdyby jej mysl přestala vnímat, přestal by také existovat?
  Předmět si uvědomujeme, když se zrcadlí v mysli. Když se nezrcadlí, zůstává nepoznán.
  Činnost mysli je známa našemu Já, protože naše Já je Pán, jenž zůstává nedotčen.
  Mysl sama sebe neosvěcuje, protože sama může být objektem poznání.
  Mysl může ve stejnou dobu poznávat jiné věci, a zároveň sebe.
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 »