Šrí Pataňdžali

Šrí Pataňdžali

* 220 př. n. l.
† 148 př. n. l.

Pataňdžali je považován za zakladatele jógy.
( Wikipedia )

 • Citáty | Životopis
 • Soustředěním na pupeční oblast poznáš konstituci těla.
  Soustředěním na krční důlek odstraníš žízeň a hlad.
  Soustředěním na ústřední nerv Kúrma získáš stabilitu těla.
  Soustředěním na světlo vycházející z vrcholu hlavy uvidíš Siddhy (Mistry).
  Soustředěním na inteligenci pochopíš všechno.
  Soustředěním na srdce poznáš touhy člověka.
  Ztotožnění Já a intelektu způsobuje vzruch. Já a intelekt se od sebe radikálně odlišují, protože druhý je pouze nástrojem prvního. Soustředěním na své pravé Já poznáš toto Já.
  Po poznání pravého Já nasleduje osvícení a sublimace nadsmyslového vnímání: zraku, čichu, hmatu, chuti a sluchu.
  Síly vnímání jsou překážkou Osvícení, ale jsou mocné ve světě.
  Když se uvolnila pouta mysli, jógin se znalostí nervového systému se může soustředit na tělo druhého člověka a vstoupit do něho.
  Ovládnutí Udána (nervového proudu, řídícího plíce a horní části těla) nemůže se jógin utopit ve vodě ani v močálu, zůstává nedotčen trny a může zemřít dle vlastní vůle.
  Soustředěním na Samána, živý oheň, vytvoří se kolem tvého těla zářící světlo.
  Samjamou na vztah mezi uchem a vzduchem získáš nadsmyslové sluchové vjemy.
  Samjamou na vztah mezi tělem a vzduchem a meditativním ztotožněním s věcmi nepatrné váhy (pavučina apod.) budeš se moci pohybovati vzduchem.
  Samjamou na samovolnou činnost mysli a nevnímáním svého těla odstraní se závoj clonící Světlo.
  Živly ovládneme soustředěním na jejich přirozenost, hrubost, jemnost, vztahy a smysl.
  Ovládnutím živlů se dostaví schopnost umenšovat a násobit svoji velikost a tělo jógina se stane nezničitelným.
  Ovládnutí všech smyslů se dosáhne soustředěním na činnost, přirozenost, individualitu a zaměřením na každý z nich.
  Po ovládnutí smyslů je jógin schopen pohybovat se rychlostí myšlenky, dokáže, aby jeho smysly pracovaly mimo tělo a ovládá přírodu.
  Samjamou a poznáním, že Já a intelekt jsou oddělené, se dostavuje všemohoucnost a vševědoucnost.
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 »