Šrí Pataňdžali

Šrí Pataňdžali citáty #6

* 220 př. n. l. - † 148 př. n. l.

Pataňdžali, Šrí

Pataňdžali je považován za zakladatele jógy.


Soustředěním na pupeční oblast poznáš konstituci těla.
Soustředěním na krční důlek odstraníš žízeň a hlad.
Soustředěním na ústřední nerv Kúrma získáš stabilitu těla.
Soustředěním na světlo vycházející z vrcholu hlavy uvidíš Siddhy (Mistry).
Soustředěním na inteligenci pochopíš všechno.
Soustředěním na srdce poznáš touhy člověka.
Ztotožnění Já a intelektu způsobuje vzruch. Já a intelekt se od sebe radikálně odlišují, protože druhý je pouze nástrojem prvního. Soustředěním na své pravé Já poznáš toto Já.
Po poznání pravého Já nasleduje osvícení a sublimace nadsmyslového vnímání: zraku, čichu, hmatu, chuti a sluchu.
Síly vnímání jsou překážkou Osvícení, ale jsou mocné ve světě.
Když se uvolnila pouta mysli, jógin se znalostí nervového systému se může soustředit na tělo druhého člověka a vstoupit do něho.
Ovládnutí Udána (nervového proudu, řídícího plíce a horní části těla) nemůže se jógin utopit ve vodě ani v močálu, zůstává nedotčen trny a může zemřít dle vlastní vůle.
Soustředěním na Samána, živý oheň, vytvoří se kolem tvého těla zářící světlo.
Samjamou na vztah mezi uchem a vzduchem získáš nadsmyslové sluchové vjemy.
Samjamou na vztah mezi tělem a vzduchem a meditativním ztotožněním s věcmi nepatrné váhy (pavučina apod.) budeš se moci pohybovati vzduchem.
Samjamou na samovolnou činnost mysli a nevnímáním svého těla odstraní se závoj clonící Světlo.
Živly ovládneme soustředěním na jejich přirozenost, hrubost, jemnost, vztahy a smysl.
Ovládnutím živlů se dostaví schopnost umenšovat a násobit svoji velikost a tělo jógina se stane nezničitelným.
Ovládnutí všech smyslů se dosáhne soustředěním na činnost, přirozenost, individualitu a zaměřením na každý z nich.
Po ovládnutí smyslů je jógin schopen pohybovat se rychlostí myšlenky, dokáže, aby jeho smysly pracovaly mimo tělo a ovládá přírodu.
Samjamou a poznáním, že Já a intelekt jsou oddělené, se dostavuje všemohoucnost a vševědoucnost.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy