Šrí Pataňdžali

Šrí Pataňdžali citáty #5

* 220 př. n. l. - † 148 př. n. l.

Pataňdžali, Šrí

Pataňdžali je považován za zakladatele jógy.


Koncentrace je nutná k ovládnutí různých stupňů.
Tři stupně (pozornost, spojení a osvícení) jsou mnohem niternější než předcházejících pět stupňů jógy.
Potlačením rozptylujících vjemů mysli a zesílením vědomého ovládání mysl přilne k procesu kontroly a ovládá vjemové modifikace.
Když se uvědomělá kontrola umocní, zklidní se tok mysli.
Když mysl (Čitta) odstraní všechny podružné objekty vnímání a soustředí se výlučně na jediný, dostaví se Samádhi.
Koncentrace bez vnějších vlivů je pevná a stálá. Čas ji nenarušuje.
Podstata je stále stejná. Pouze její vnější tvary se v čase proměňují.
Samjamou, soustředěním na tři druhy proměn, získáme poznání minulosti a budoucnosti.
Odděleným soustředěním na zvuk slova, jeho smysl a pochopení objektu slovem vyjádřeným, v užívání obvykle smíšených dohromady, porozumíš řeči všech bytostí.
Soustředěním na vjemy z minulosti poznáš minulé životy.
Soustředěním na určité znaky na těle jiného člověka poznáš charakter jeho mysli.
Nemůžeš poznat obsah mysli jiného člověka, pokud se na něj nesoustředíš.
Samjamou na tvar svého těla a potlačením jeho zrakového vnímání u druhých lidí, jejich vědomí je nezachytí a staneš se pro ně neviditelným.
Jógin soustředěním na současný a budoucí karman pozná čas a příčinu své smrti.
Soustředěním na přátelství, soucit a radost budeš v těchto oblastech vynikat.
Samjamou na sílu slona nebo jinou sílu zcela ji získáš.
Soustředěním na vnitřní Světlo poznáš jemné, zvláštní a utajené.
Soustředěním na Slunce poznáš svět.
Soustředěním na Měsíc poznáš planety.
Soustředěním na Polárku porozumíš pohybům hvězd.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy