Šrí Pataňdžali

Šrí Pataňdžali citáty #4

* 220 př. n. l. - † 148 př. n. l.

Pataňdžali, Šrí

Pataňdžali je považován za zakladatele jógy.


Čistota, odříkání, spokojenost, opakování posvátných manter a oddanost Bohu vytvářejí pravidla (Nijáma).
Když nás znepokojují zlé myšlenky, musíme je zapuditi myšlenkami dobrými.
Nezapomeňte, že špatné skutky, násilí a podobně, ať již vykonané, zapříčiněné nebo navedené, ať vyprovokované zlobným odporem nebo poblouzněním, ať se zdají důležité či nikoliv, zabraňují meditaci, způsobují temnou zaslepenost a utrpení.
Stane-li se nenásilí nedílnou součástí charakteru jógina, jakékoliv nepřátelství v jeho přítomnosti zaniká.
Je-li pravda jeho nedílnou součástí, dosáhne jógin ovoce skutků pro sebe a druhé aniž by konal.
Kdo nekrade, tomu přichází bohatství samo.
Jógin získává energii neochvějnou vytrvalostí.
Kdo není chamtivý a nepřijímá dary, pozná své minulé životy, přítomnost i budoucnost.
Vnitřní a vnější čistotou se jógin odpoutává od svého těla a vyhýbá se tělesnému styku.
Vnitřní a vnější čistotou se dosáhne vyjasnění intelektu, jarosti mysli, ovládnutí smyslů a síly soustředění. To všechno ho připravuje k Sebepoznání.
Ze spokojenosti vychází nejvyšší štěstí.
Odříkavost odstraňuje nečistoty a probouzí fyzické i mentální síly.
Odříkávání posvátných manter uvádí v přímé spojení s Bohem, jehož uctíváš.
Uctíváním Boha vzniká Osvícení (Samádhi).
Pratjáhára je obnovení původní čistoty mysli odřeknutím se vnějších objektů vnímání.
Dháraná je upnutí mysli na jediný objekt.
Dhjána je nepřerušované spojení mezi myslí a objektem.
Samádhi je takový druh osvícení, ve kterém vnímání procesu spojení mizí a v mysli zůstává pouze vjemová podstata objektu.
Pozornost, spojení a osvícení utvářejí koncentraci (Samjama).
Úspěšná koncentrace je přímým poznáním.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy