Šrí Pataňdžali

Šrí Pataňdžali citáty #2

* 220 př. n. l. - † 148 př. n. l.

Pataňdžali, Šrí

Pataňdžali je považován za zakladatele jógy.


Jeho projevené jméno je ÓM.
Opakuj si neustále ÓM a medituj o jeho významu!
Neustálým opakováním jména ÓM dosáhneš osvícení a odstraníš všechny překážky!
Nemoc, nedostatek nadšení, nespravedlnost, letargie, touha po smyslových požitcích, poblouznění, neschopnost postoupit vpřed, to vše jsou překážky, jež rozrušují mysl.
Mysl se naplňuje mírem setkáním se šťastnými, soucítěním s nešťastnými, oceněním ctnostných a uvarování se neřestných.
Mysl se zklidní, když meditace vytvoří výjimečné smyslové vnímání.
Meditací na vnitřní zářivé světlo se odstraňuje zármutek.
Meditací mysl ovládá všechno, od nejmenšího k nekonečnému.
Když je činnost mysli ovládnuta, dostaví se osvícení. Mysl současně zrcadlí přirozenost Diváka, předmět vidění i samotný proces nazírání, jako průzračný křišťál zrcadlí barvu čehokoliv, co na něj položíte.
Nirvitarka Samádhi je osvícení nad citovostí, ve kterém mizí pochyby a mysl, očištěná od změn, zachycuje jen význam objektu. (O němž je meditováno.)
Očišťující soustředění bez rozlišování zklidňuje mysl. (Přináší duchovní uspokojení.)
V meditačním soustředění se intelekt naplňuje Pravdou.
Praktická jóga se provádí odříkáním, studiem a uctíváním Boha. (Krijá – jóga.)
Cílem jógy je odstranit utrpení a dosáhnout Osvícení.
Utrpení je nevědomost, egoismus, touha, odpor a strach.
Nevědomost je prvotní příčinou utrpení. Ostatní jsou jejím následkem, ať jsou dřímající, zeslabené a potlačené, nebo nahromaděné.
Nevědomost zaměňuje pomíjivé s nepomíjivým, čisté s nečistým, strastiplné s radostným a ne–Já s Já.
Egoismus způsobuje ztotožnění Diváka s omezeností jeho zraku.
Touhy dychtí po rozkoši.
Strach je neustálý přirozený děs ze smrti, hluboce zakořeněný i v mysli vzdělaných.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy