Slavoj Žižek

Slavoj Žižek

* 21. března 1949

Slavoj Žižek je slovinský filosof a kulturní teoretik čerpající z filosofických tradic Marxe a Hegela a také z psychoanalytické teorie Jacquese Lacana.
( Wikiquote )