Ruediger Dahlke

Ruediger Dahlke

* 25. července 1951

Ruediger Dahlke je německý lékař a esoterik.
( Wikicitáty )

 • Citáty
 • Málo okolností mluví pro to, že čím déle život trvá, tím je lepší.
  Nejprve je idea, myšlenka, slovo nebo tón, a teprve potom dojde ke ztělesnění.
  Velká záliba přisuzovat někomu vinu je tak úzce spjata s dějinami křesťanské kultury, že před tím nelze dost varovat.
  Uměle vykopané příkopy mezi školním lékařstvím a přírodní léčbou stejně žádným způsobem neodolají racionálnímu zkoumání.
  Jestliže porozumíme řeči těla, získáme opět přístup ke svým kořenům jak v naší kultuře, tak v rodině lidstva.
  Smíření se smrtí jako osvobození (spása) našeho života je proto nejlepším základem pro uzdravení.
  Vina je tématem náboženství a křesťanské církve se velmi nešikovně snaží, aby tato tematika nebyla vnesena i do lékařství.
  Musíme se naučit překonávat náš západní způsob hodnocení, který vrcholí ve stanovisku, že život je dobrý a smrt špatná.
  Obrazy nemocí představují úkoly a ne tresty.
  Pocity viny vedou prokazatelně k nemoci.
  Každý jedinec se podílí na kolektivním světě obrazů.